S. 1-116 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag ter herdenking van de door nazi-Duitsland gepleegde genocide
Roger Lallemand    Fred Erdman    Philippe Monfils    Hugo Coveliers    Eddy Boutmans    Pierre Jonckheer   

nationaal-socialisme
xenofobie
misdaad tegen de menselijkheid
herdenkingsplechtigheid
jood
motie van het Parlement
racisme
Tweede Wereldoorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-116/1 1-116/1 (PDF) Voorstel van resolutie 4/10/1995
1-116/2 1-116/2 (PDF) Amendementen 28/11/1995
1-116/3 1-116/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/1995
1-116/4 1-116/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/12/1995
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
4/10/1995   Indiening voorstel Doc. 1-116/1 1-116/1 (PDF)
12/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
12/10/1995   Verzending naar commissie
28/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
28/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
28/11/1995   Amendement: Am. 1 Doc. 1-116/2 1-116/2 (PDF)
28/11/1995   Amendement: Am. 2 Doc. 1-116/2 1-116/2 (PDF)
28/11/1995   Amendement: Am. 3 Doc. 1-116/2 1-116/2 (PDF)
28/11/1995   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
28/11/1995   Beslissing schriftelijk verslag
19/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
19/12/1995   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-116/3 1-116/3 (PDF)
19/12/1995   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-116/4 1-116/4 (PDF)
21/12/1995   Inschrijving op agenda plenaire
21/12/1995   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-19 Hand. 1-19 (PDF)
21/12/1995   Aanneming zonder amendering
21/12/1995   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 21/12/1995
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 28/11/1995, 19/12/1995

Kruispuntbank van de wetgeving