S. 1-704 Dossierfiche K. 49-857

Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek
Regering J.-L. Dehaene II  

strafprocedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-857/1 Wetsontwerp 19/12/1996
K. 49-857/2 Amendementen 19/2/1997
K. 49-857/3 Amendementen 20/2/1997
K. 49-857/4 Amendement 25/2/1997
K. 49-857/5 Amendementen 26/2/1997
K. 49-857/6 Amendementen 30/4/1997
K. 49-857/7 Amendementen 14/5/1997
K. 49-857/8 Amendementen 20/5/1997
K. 49-857/9 Amendementen 21/5/1997
K. 49-857/10 Amendement 22/5/1997
K. 49-857/11 Amendementen 23/5/1997
K. 49-857/12 Amendementen 26/5/1997
K. 49-857/13 Amendementen 28/5/1997
K. 49-857/14 Amendementen 4/6/1997
K. 49-857/15 Amendement 9/6/1997
K. 49-857/16 Amendementen 11/6/1997
K. 49-857/17 Verslag namens de commissie 2/7/1997
K. 49-857/18 Tekst aangenomen door de commissie 2/7/1997
K. 49-857/19 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 2/7/1997
K. 49-857/20 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 7/7/1997
K. 49-857/21 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/7/1997
1-704/1 1-704/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/7/1997
1-704/2 1-704/2 (PDF) Amendementen 8/11/1997
1-704/3 1-704/3 (PDF) Amendementen 13/1/1998
1-704/4 1-704/4 (PDF) Verslag namens de commissie 20/1/1998
1-704/5 1-704/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/1/1998
1-704/6 1-704/6 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 27/1/1998
1-704/7 1-704/7 (PDF) Aanvullend verslag 28/1/1998
1-704/8 1-704/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 28/1/1998
1-704/9 1-704/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 29/1/1998
K. 49-857/22 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 3/2/1998
K. 49-857/23 Amendementen 11/2/1998
K. 49-857/24 Verslag namens de commissie 2/3/1998
K. 49-857/25 Tekst aangenomen door de commissie 2/3/1998
K. 49-857/26 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 3/3/1998
K. 49-857/27 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 5/3/1998
K. 49-857/28 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/3/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
19/12/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-857/1
2/7/1997   Tekst aangenomen in commissie Doc. K. 49-857/18
8/7/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6335-6354, 6361-6382, 6382-6386
10/7/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+97/-0/o45)
Handelingen, p. 6435-6437
Doc. K. 49-857/21
10/7/1997   Aanneming na amendering
11/7/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-704/1 1-704/1 (PDF)
12/7/1997   Opschorting termijn
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
15/7/1997   Uitoefening evocatierecht
15/7/1997   Verzending naar commissie: Justitie
27/1/1998   Inschrijving op agenda plenaire
27/1/1998   Amendement: Am. 178 Doc. 1-704/6 1-704/6 (PDF)
27/1/1998   Algemene bespreking Hand. 1-159 Hand. 1-159 (PDF)
27/1/1998   Verzending naar commissie: Justitie
29/1/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-161 Hand. 1-161 (PDF)
29/1/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-161 Hand. 1-161 (PDF)
Doc. 1-704/9 1-704/9 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/7/1997   Verzending naar commissie
2/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
2/10/1997   Inleidende uiteenzettingen
Inleidende uiteenzettingen door de minister van Justitie en de professoren Franchimont en Van den Wyngaert.
2/10/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Fred Erdman, Claude Desmedt
2/10/1997   Bespreking
3/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/10/1997   Bespreking
7/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
7/10/1997   Bespreking
8/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/10/1997   Bespreking
14/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
14/10/1997   Bespreking
16/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/10/1997   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
21/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
21/10/1997   Bespreking
22/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
22/10/1997   Bespreking
4/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/11/1997   Bespreking
5/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
5/11/1997   Bespreking
7/11/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 11 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 12 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 13 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 14 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 15 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 16 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 17 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 18 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 19 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 20 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 21 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 22 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 23 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 24 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 25 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 26 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 27 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 28 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 29 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 30 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 31 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 32 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 33 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 34 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 35 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 36 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 37 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 38 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 39 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 40 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 41 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 42 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 43 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 44 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 45 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 46 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 47 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 48 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 49 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 50 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 51 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 52 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 53 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 54 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 55 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 56 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 57 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 58 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 59 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 60 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 61 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 62 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 63 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 64 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 65 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 66 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 67 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 68 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 69 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 70 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 71 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 72 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 73 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 74 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 75 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 76 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 77 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 78 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 79 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 80 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 81 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 82 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 83 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 84 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 85 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 86 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 87 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 88 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 89 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 90 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 91 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 92 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 93 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 94 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 95 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 96 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 97 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 98 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 99 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 100 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 101 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 102 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 103 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 104 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 105 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 106 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 107 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 108 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 109 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 110 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 111 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 112 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 113 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 114 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 115 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 116 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 117 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 118 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 119 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 120 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 121 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 122 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 123 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 124 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 125 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 126 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 127 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 128 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 129 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 130 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 131 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 132 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 133 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 134 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 135 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 136 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 137 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 138 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 139 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 140 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 141 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 142 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 143 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 144 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 145 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 146 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 147 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 148 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 149 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 150 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 151 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 152 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 153 Doc. 1-704/2 1-704/2 (PDF)
12/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
12/11/1997   Bespreking
22/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
22/11/1997   Niet behandeld
26/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
26/11/1997   Bespreking
2/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
2/12/1997   Bespreking
13/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1998   Amendement: Am. 154 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 155 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 156 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 157 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 158 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 159 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 160 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 161 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 162 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 163 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 164 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 165 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 166 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 167 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 168 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 169 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 170 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 171 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 172 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 173 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 174 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 175 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 176 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 177 Doc. 1-704/3 1-704/3 (PDF)
13/1/1998   Bespreking
13/1/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
13/1/1998   Beslissing schriftelijk verslag
20/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/1/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-704/4 1-704/4 (PDF)
20/1/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-704/5 1-704/5 (PDF)
6/10/1997   Hervatting termijn
15/10/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/20 1-82/20 (PDF)
27/1/1998   Verzending naar commissie
27/1/1998   Amendement: Am. 178 Doc. 1-704/6 1-704/6 (PDF)
28/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
28/1/1998   Artikelsgewijze bespreking
28/1/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-704/7 1-704/7 (PDF)
28/1/1998   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
28/1/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-704/8 1-704/8 (PDF)
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
29/1/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-857/22
5/3/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8086-8101 + p. 8106-8107
5/3/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+98/-0/o41)
Tegengeamendement ; Handelingen, p. 8107
Doc. K. 49-857/28
5/3/1998   Aanneming na amendering
5/3/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/3/1998   Bekrachtiging en afkondiging
2/4/1998   Bekendmaking ((10027-10041))
7/8/1998   Erratum
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 8/7/1997, 10/7/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 27/1/1998, 29/1/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 2/10/1997, 3/10/1997, 7/10/1997, 8/10/1997, 14/10/1997, 16/10/1997, 21/10/1997, 22/10/1997, 4/11/1997, 5/11/1997, 12/11/1997, 26/11/1997, 2/12/1997, 13/1/1998, 20/1/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 28/1/1998
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 5/3/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn Evocatietermijn 6/10/1997 15
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 6/10/1997 15 21/10/1997
Hervatting termijn Evocatietermijn 6/10/1997 15 21/10/1997
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 6/10/1997 90 29/1/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 114 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 6/10/1997 60 15/12/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/3/1998 2/4/1998, blz (10027-10041)
Errata
Op 7/8/1998