S. 6-319 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt
Sabine de Bethune    Brigitte Grouwels    Karin Brouwers    Sonja Claes    Cindy Franssen    Steven Vanackere    Peter Van Rompuy    Johan Verstreken   

werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
herintreding
gehandicapte
arbeidsmarkt
werkgelegenheidsbeleid
werkgelegenheidsbevordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-319/1 6-319/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/2/2017
6-319/2 6-319/2 (PDF) Amendementen 3/7/2017
6-319/3 6-319/3 (PDF) Verslag namens de commissie 1/9/2017
6-319/4 6-319/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/9/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/2/2017   Indiening Doc. 6-319/1 6-319/1 (PDF)
10/2/2017   Inoverwegingneming
10/2/2017   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
10/10/2017   Inschrijving op agenda
10/10/2017   Algemene bespreking Hand. 6-33 Hand. 6-33 (PDF)
10/10/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-0/o11) Hand. 6-33 Hand. 6-33 (PDF)
10/10/2017   Aanneming na amendering door commissie
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
10/2/2017   Verzending naar commissie
13/3/2017   Inschrijving op agenda
13/3/2017   Uitgesteld
27/3/2017   Inschrijving op agenda
27/3/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Ann Brusseel
27/3/2017   Inleidende uiteenzetting door Sabine de Bethune
27/3/2017   Bespreking
24/4/2017   Inschrijving op agenda
24/4/2017   Hoorzitting met de heer Patrick Vandelanotte, coördinator, Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP)
24/4/2017   Hoorzitting met de heer Jos Wouters, stafmedewerker Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid (GOHA)
24/4/2017   Hoorzitting met mevrouw Els Keytsman, directeur, UNIA
24/4/2017   Gedachtewisseling
22/5/2017   Inschrijving op agenda
22/5/2017   Hoorzitting met de heer Michel Magis, Directeur, Brailleliga
22/5/2017   Hoorzitting met Mevrouw Véronique Gailly, bestuursdirecteur Aide aux Personnes Handicapées, Service Public Francophone Bruxellois
22/5/2017   Hoorzitting met de dames Michèle Claus en Monica De Jonghe, Senior Adviser Labour & Social Security, VBO
22/5/2017   Hoorzitting met Mevrouw Veronique Leroy, Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt, VOKA
22/5/2017   Hoorzitting met de heer Matthieu Dewevre, Conseiller Emploi et formation, UCM
3/7/2017   Inschrijving op agenda
3/7/2017   Bespreking
3/7/2017   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o3)
3/7/2017   Aanneming na amendering
1/9/2017   Inschrijving op agenda
1/9/2017   Goedkeuring verslag
Eenparig (17 stemmen)
Doc. 6-319/4 6-319/4 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 10/10/2017
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Geamendeerd 27/3/2017, 24/4/2017, 22/5/2017, 3/7/2017, 1/9/2017