S. 2-554 Dossierfiche K. 50-1991

Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord
Sabine de Bethune    Nathalie de T' Serclaes    Kathy Lindekens    Mia De Schamphelaere   

jongere
kinderbescherming
kind
rechten van het kind
getuigenverklaring
rechtsvordering
echtscheiding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-554/1 2-554/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/10/2000
2-554/2 2-554/2 (PDF) Amendementen 10/1/2001
2-554/3 2-554/3 (PDF) Amendementen 28/2/2001
2-554/4 2-554/4 (PDF) Amendementen 16/4/2002
2-554/5 2-554/5 (PDF) Amendementen 30/4/2002
2-554/6 2-554/6 (PDF) Amendementen 18/6/2002
2-554/7 2-554/7 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2002
2-554/8 2-554/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/7/2002
2-554/9 2-554/9 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 18/7/2002
K. 50-1991/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/7/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/10/2000   Indiening Doc. 2-554/1 2-554/1 (PDF)
16/11/2000   Inoverwegingneming
16/11/2000   Verzending naar commissie: Justitie
11/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-220 Hand. 2-220 (PDF)
17/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-220 Hand. 2-220 (PDF)
18/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o6) Hand. 2-223 Hand. 2-223 (PDF)
Doc. 2-554/9 2-554/9 (PDF)
  Commissie: Justitie
16/11/2000   Verzending naar commissie
6/12/2000   Inschrijving op agenda
6/12/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes
6/12/2000   Hoorzitting de heren Juan Verlinden en Amauray de Terwangne, advocaten bij de balie te Brussel, afgevaardigd bestuurders van de vzw #iAvocats des Jeunes#i; de heer Thierry Moreau, advocaat bij de balie te Nijvel; de heer Claude Lelièvre, kinderrechtencom
13/12/2000   Inschrijving op agenda
13/12/2000   Niet behandeld
10/1/2001   Inschrijving op agenda
10/1/2001   Bespreking
17/1/2001   Inschrijving op agenda
17/1/2001   Bespreking
24/1/2001   Inschrijving op agenda
24/1/2001   Bespreking
30/1/2001   Inschrijving op agenda
31/1/2001   Inschrijving op agenda
31/1/2001   Regeling der werkzaamheden
7/2/2001   Inschrijving op agenda
7/2/2001   Niet behandeld
21/2/2001   Inschrijving op agenda
21/2/2001   Bespreking
11/12/2001   Inschrijving op agenda
11/12/2001   Regeling der werkzaamheden
11/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes, Clotilde Nyssens
14/1/2002   Inschrijving op agenda
14/1/2002   Hoorzitting met de heer Thierry Moreau, advocaat bij de balie te Nijvel
14/1/2002   Hoorzitting met mevrouw Iris Vervoort, assistente aan de KULeuven
14/1/2002   Hoorzitting met de heer Benoit Vankeirsbilck, directeur, en mevrouw Cécile Mangin, sociaal assistente van de Service des droits des jeunes
22/1/2002   Inschrijving op agenda
22/1/2002   Niet behandeld
24/1/2002   Inschrijving op agenda
24/1/2002   Niet behandeld
29/1/2002   Inschrijving op agenda
29/1/2002   Niet behandeld
30/1/2002   Inschrijving op agenda
30/1/2002   Niet behandeld
19/2/2002   Inschrijving op agenda
19/2/2002   Niet behandeld
12/3/2002   Inschrijving op agenda
12/3/2002   Niet behandeld
19/3/2002   Inschrijving op agenda
19/3/2002   Bespreking
26/3/2002   Inschrijving op agenda
26/3/2002   Bespreking
27/3/2002   Inschrijving op agenda
27/3/2002   Bespreking
16/4/2002   Inschrijving op agenda
16/4/2002   Bespreking
30/4/2002   Inschrijving op agenda
30/4/2002   Bespreking
18/6/2002   Inschrijving op agenda
18/6/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
18/6/2002   Aanneming na amendering
10/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-554/7 2-554/7 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
25/7/2002   Overzending Doc. K. 50-1991/1
10/4/2003   Einde behandeling
28/1/2003   Opschorting termijn
30/1/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 50
Doc. 2-82/48 2-82/48 (PDF)
31/1/2003   Hervatting termijn
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
18/12/2003   Ontheffing uit caduciteit
Zie 51-634
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Ontheven uit caduciteit  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/7/2002, 18/7/2002
Commissie: Justitie
Geamendeerd 6/12/2000, 10/1/2001, 17/1/2001, 24/1/2001, 31/1/2001, 21/2/2001, 11/12/2001, 14/1/2002, 19/3/2002, 26/3/2002, 27/3/2002, 16/4/2002, 30/4/2002, 18/6/2002, 10/7/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 8/10/2002 60 16/12/2002
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K1) 8/10/2002 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 8/10/2002 50 31/3/2003
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 50
Onderzoekstermijn (K1) 8/10/2002 50