S. 4-1475 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR)
Olga Zrihen    Sabine de Bethune    Philippe Fontaine    Bart Tommelein    Marleen Temmerman    CÚline Fremault    Benoit Hellings   

rechten van de mens
overeenkomstprotocol
sociale rechten
economische rechten
VN-conventie
recht op cultuur
motie van het Parlement
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1475/1 4-1475/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/10/2009
4-1475/2 4-1475/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/12/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/10/2009   Indiening Doc. 4-1475/1 4-1475/1 (PDF)
29/10/2009   Inoverwegingneming
29/10/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/12/2009   Inschrijving op agenda
7/1/2010   Algemene bespreking Hand. 4-107 Hand. 4-107 (PDF)
7/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-10/o0) Hand. 4-107 Hand. 4-107 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/10/2009   Verzending naar commissie
15/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Els Schelfhout
15/12/2009   Bespreking
15/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
15/12/2009   Aanneming zonder amendering
15/12/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1475/2 4-1475/2 (PDF)
7/1/2010   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste Minister, belast met de Co÷rdinatie van het Migratie- en asielbeleid Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/1/2010
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 15/12/2009