S. 3-585 Dossierfiche K. 51-798

Wetsontwerp inzake experimenten op de menselijke persoon
Regering G. Verhofstadt II  

medische research
bio-ethiek
proefneming met mensen
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-798/1 Wetsontwerp 10/2/2004
K. 51-798/2 Amendementen 18/2/2004
K. 51-798/3 Amendementen 3/3/2004
K. 51-798/4 Amendementen 9/3/2004
K. 51-798/5 Amendementen 16/3/2004
K. 51-798/6 Verslag namens de commissie 23/3/2004
K. 51-798/7 Tekst aangenomen door de commissie 23/3/2004
K. 51-798/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 25/3/2004
K. 51-798/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/3/2004
3-585/1 3-585/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 26/3/2004
3-585/2 3-585/2 (PDF) Amendementen 21/4/2004
3-585/3 3-585/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/4/2004
3-585/4 3-585/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 27/4/2004
3-585/5 3-585/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 29/4/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/2/2004   Indiening Doc. K. 51-798/1
17/3/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
23/3/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-798/6
25/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 56, p. 48-76 + nr. 57, p. 21-24
25/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o29)
Integraal verslag nr. 57, p. 24
Doc. K. 51-798/9
25/3/2004   Aanneming na amendering door commissie
3/3/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/8 3-82/8 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/3/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
17/3/2004   Inschrijving op agenda
17/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
17/3/2004   Inleidende uiteenzetting
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
24/3/2004   Inschrijving op agenda
24/3/2004   Bespreking
24/3/2004   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
26/3/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/3/2004   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-585/1 3-585/1 (PDF)
26/3/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
22/4/2004   Inschrijving op agenda
29/4/2004   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
29/4/2004   Algemene bespreking Hand. 3-54 Hand. 3-54 (PDF)
29/4/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-55 Hand. 3-55 (PDF)
29/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o16) Hand. 3-55 Hand. 3-55 (PDF)
Doc. 3-585/5 3-585/5 (PDF)
26/3/2004   Verzending naar commissie
31/3/2004   Inschrijving op agenda
31/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
31/3/2004   Hoorzitting met de heer Leo Neels, algemeen directeur van de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (AVGI)
31/3/2004   Hoorzitting met de heer Johan Van Calster, directeur-generaal van de Bescherming Volksgezondheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
31/3/2004   Hoorzitting met de heer Marc Bogaert, emeritus professor, voorzitter van de lokale commissie voor medische ethiek van de Universiteit Gent
31/3/2004   Hoorzitting met mevrouw Dominique Bron, Laboratorium voor Experimentele Hematologie van het Jules Bordet Instituut
21/4/2004   Inschrijving op agenda
21/4/2004   Bespreking
21/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o1)
21/4/2004   Aanneming zonder amendering
27/4/2004   Inschrijving op agenda
27/4/2004   Lezing van het verslag
27/4/2004   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-585/3 3-585/3 (PDF)
27/4/2004   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 3-585/4 3-585/4 (PDF)
29/4/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/5/2004   Bekrachtiging en afkondiging
18/5/2004   Bekendmaking (39516-39534)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 25/3/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/3/2004, 24/3/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/4/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 31/3/2004, 21/4/2004, 27/4/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/3/2004 5 31/3/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 27/3/2004 20 3/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/2004 18/5/2004, blz 39516-39534