S. 3-965 Dossierfiche K. 51-1623

Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen, gedaan te New York op 15 december 1997
Regering G. Verhofstadt II  

terrorisme
VN-conventie
justitiŽle samenwerking
explosieve stof
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-965/1 3-965/1 (PDF) Wetsontwerp 21/12/2004
3-965/2 3-965/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/2/2005
K. 51-1623/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/2/2005
K. 51-1623/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/3/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/12/2004   Indiening Doc. 3-965/1 3-965/1 (PDF)
21/12/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/2/2005   Inschrijving op agenda
17/2/2005   Algemene bespreking Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
17/2/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
17/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/12/2004   Verzending naar commissie
25/1/2005   Inschrijving op agenda
25/1/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
25/1/2005   Bespreking
1/2/2005   Inschrijving op agenda
1/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
1/2/2005   Aanneming zonder amendering
1/2/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-965/2 3-965/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
17/2/2005   Overzending Doc. K. 51-1623/1
9/3/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 315
17/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 123, p. 41
17/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 123, p. 61
Doc. K. 51-1623/2
17/3/2005   Aanneming zonder amendering
17/3/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/4/2005   Bekrachtiging en afkondiging
Eerst gepubliceerd op 1 juni 2005, daarna vervangen door de publicatie op 6 juni 2005
1/6/2005   Bekendmaking (25424-25437)
6/6/2005   Erratum (26075-26088)
27/2/2008   Erratum (12140)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/2/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 25/1/2005, 1/2/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/3/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/4/2005 1/6/2005, blz 25424-25437
Errata
Op 27/2/2008, blz 12140
Op 6/6/2005, blz 26075-26088