S. 3-1969 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van België in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008
Philippe Mahoux    Christian Brotcorne    Sabine de Bethune    Josy Dubié    François Roelants du Vivier    Lionel Vandenberghe    Paul Wille   

terrorisme
ontwapening
motie van het Parlement
Midden-Oosten
parlementair toezicht
internationale sanctie
Veiligheidsraad VN
Afrika
conflictpreventie
Europese Unie
Libanon
handhaving van de vrede

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1969/1 3-1969/1 (PDF) Voorstel van resolutie 5/12/2006
3-1969/2 3-1969/2 (PDF) Amendementen 8/12/2006
3-1969/3 3-1969/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/12/2006
3-1969/4 3-1969/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/12/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/12/2006   Indiening Doc. 3-1969/1 3-1969/1 (PDF)
7/12/2006   Inoverwegingneming
7/12/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-195 Hand. 3-195 (PDF)
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o10) Hand. 3-195 Hand. 3-195 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/12/2006   Verzending naar commissie
12/12/2006   Inschrijving op agenda
12/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Christian Brotcorne, Philippe Mahoux, Lionel Vandenberghe
12/12/2006   Bespreking
14/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Bespreking
14/12/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
14/12/2006   Aanneming na amendering
14/12/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1969/3 3-1969/3 (PDF)
14/12/2006   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1969/4 3-1969/4 (PDF)
21/12/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 12/12/2006, 14/12/2006