S. 2-1109 Dossierfiche K. 50-2164

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden
Sabine de Bethune    Ludwig Caluwť    Mia De Schamphelaere    Jacques D'Hooghe    Theo Kelchtermans    Jan Steverlynck    Hugo Vandenberghe   

alcoholisme
jongere
alcoholhoudende drank
kinderbescherming
automaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1109/1 2-1109/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/4/2002
2-1109/2 2-1109/2 (PDF) Amendementen 6/11/2002
2-1109/3 2-1109/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/11/2002
2-1109/4 2-1109/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/11/2002
2-1109/5 2-1109/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 28/11/2002
K. 50-2164/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 2/12/2002
K. 50-2164/2 Amendementen 14/1/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/4/2002   Indiening Doc. 2-1109/1 2-1109/1 (PDF)
25/4/2002   Inoverwegingneming
25/4/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/11/2002   Inschrijving op agenda
27/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-244 Hand. 2-244 (PDF)
27/11/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-244 Hand. 2-244 (PDF)
28/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o3) Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
Doc. 2-1109/5 2-1109/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/4/2002   Verzending naar commissie
9/10/2002   Inschrijving op agenda
9/10/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
9/10/2002   Bespreking
16/10/2002   Inschrijving op agenda
16/10/2002   Bespreking
6/11/2002   Inschrijving op agenda
6/11/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
6/11/2002   Aanneming na amendering
6/11/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1109/3 2-1109/3 (PDF)
6/11/2002   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1109/4 2-1109/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
2/12/2002   Overzending Doc. K. 50-2164/1
10/4/2003   Einde behandeling
26/2/2003   Opschorting termijn
27/2/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 2-82/51 2-82/51 (PDF)
28/2/2003   Hervatting termijn
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/11/2002, 28/11/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 9/10/2002, 16/10/2002, 6/11/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 3/12/2002 60 17/2/2003
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K1) 3/12/2002 0
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (K1) 3/12/2002 30 7/4/2003
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 3/12/2002 0 28/2/2003