S. 5-1104 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en het Gerechtelijk Wetboek wat het erfdeel van een gehandicapt kind betreft
Sabine de Bethune    Peter Van Rompuy    Rik Torfs   

burgerlijke rechtspraak
kind
erfenis
registratierecht
stichting
gehandicapte
erfrecht
invalidenzorg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1104/1 5-1104/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/6/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/6/2011   Indiening Doc. 5-1104/1 5-1104/1 (PDF)
23/6/2011   Inoverwegingneming
23/6/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
23/6/2011   Verzending naar commissie
15/2/2012   Inschrijving op agenda
15/2/2012   Verzending naar werkgroep: "Erfrecht"
  Werkgroep "Erfrecht"
15/2/2012   Verzending naar werkgroep
15/2/2012   Inschrijving op agenda
15/2/2012   Niet behandeld
29/2/2012   Inschrijving op agenda
29/2/2012   Bespreking
14/3/2012   Inschrijving op agenda
14/3/2012   Hoorzitting met de dames Sylvie Van Houtte en Brigitte Duvieusart, vertegenwoordigers van de Koning Boudewijnstichting
14/3/2012   Hoorzitting met mevrouw Mieke Coene, emeritus professor
25/4/2012   Inschrijving op agenda
25/4/2012   Uitgesteld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 15/2/2012
Werkgroep "Erfrecht"
Behandeling beŽindigd 15/2/2012, 29/2/2012, 14/3/2012