S. 5-215 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden
Cindy Franssen    Wouter Beke    Dirk Claes    Sabine de Bethune    Jan Durnez    Rik Torfs   

asbest
motie van het Parlement
veiligheid van gebouwen
brandbestrijding
openbare veiligheid
kanker
brand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-215/1 5-215/1 (PDF) Voorstel van resolutie 4/10/2010
5-215/2 5-215/2 (PDF) Amendementen 4/3/2011
5-215/3 5-215/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/3/2011
5-215/4 5-215/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/3/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/10/2010   Indiening Doc. 5-215/1 5-215/1 (PDF)
21/10/2010   Inoverwegingneming
21/10/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/3/2011   Inschrijving op agenda
24/3/2011   Algemene bespreking Hand. 5-17 Hand. 5-17 (PDF)
24/3/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o0) Hand. 5-17 Hand. 5-17 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/10/2010   Verzending naar commissie
1/3/2011   Inschrijving op agenda
1/3/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Inge Faes
1/3/2011   Bespreking
15/3/2011   Inschrijving op agenda
15/3/2011   Bespreking
15/3/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
15/3/2011   Aanneming na amendering
22/3/2011   Inschrijving op agenda
22/3/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 5-215/3 5-215/3 (PDF)
22/3/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-215/4 5-215/4 (PDF)
24/3/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
overgezonden aan de eerste minister en aan de minister van Binnenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 24/3/2011
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 1/3/2011, 15/3/2011, 22/3/2011

Kruispuntbank van de wetgeving