S. 6-220 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet teneinde de burgerlijke bedieningen open te stellen voor eenieder die op rechtmatige wijze in ons land is gevestigd
Sabine de Bethune    Brigitte Grouwels    Steven Vanackere    Peter Van Rompuy    Sonja Claes    Cindy Franssen    Johan Verstreken   

herziening van de grondwet
overheidsapparaat
EU-onderdaan
buitenlandse staatsburger
nationaliteit
aanwerving
Hof van Justitie van de Europese Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-220/1 6-220/1 (PDF) Herziening van de grondwet 2/7/2015
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/7/2015   Indiening Doc. 6-220/1 6-220/1 (PDF)
2/7/2015   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
2/7/2015   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd