S. 2-1111 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten in Tibet
Sabine de Bethune    Mimi Kestelijn-Sierens    Jean Cornil    Fatma Pehlivan    Marie Nagy    Meryem Kašar    Magdeleine Willame-Boonen    Erika Thijs    Jean-Pierre Malmendier    Iris Van Riet   

motie van het Parlement
rechten van de mens
Tibet-kwestie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1111/1 2-1111/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/4/2002
2-1111/2 2-1111/2 (PDF) Amendementen 25/6/2002
2-1111/3 2-1111/3 (PDF) Amendementen 9/7/2002
2-1111/4 2-1111/4 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2002
2-1111/5 2-1111/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/7/2002
2-1111/6 2-1111/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 16/7/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/4/2002   Indiening Doc. 2-1111/1 2-1111/1 (PDF)
25/4/2002   Inoverwegingneming
25/4/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1111/6 2-1111/6 (PDF)
16/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-219 Hand. 2-219 (PDF)
16/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-219 Hand. 2-219 (PDF)
17/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-1/o2) Hand. 2-220 Hand. 2-220 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/4/2002   Verzending naar commissie
11/6/2002   Inschrijving op agenda
11/6/2002   Regeling der werkzaamheden
25/6/2002   Inschrijving op agenda
25/6/2002   Uitgesteld
9/7/2002   Inschrijving op agenda
9/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
9/7/2002   Bespreking
9/7/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o1)
9/7/2002   Aanneming na amendering
9/7/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1111/4 2-1111/4 (PDF)
9/7/2002   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1111/5 2-1111/5 (PDF)
17/7/2002   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 16/7/2002, 17/7/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 11/6/2002, 9/7/2002