S. 4-1281 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot aanduiding van de ontwikkelingssamenwerking als een aangelegenheid waarvoor de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat gelijkelijk bevoegd zijn met toepassing van artikel 77, laatste lid, van de Grondwet
Sabine de Bethune    Philippe Mahoux    Marleen Temmerman    Luc Van den Brande   

parlementaire procedure
wetsontwerp
ontwikkelingshulp
wetgevende procedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1281/1 4-1281/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 20/4/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/4/2009   Indiening Doc. 4-1281/1 4-1281/1 (PDF)
23/4/2009   Inoverwegingneming
23/4/2009   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/4/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd