S. 5-371 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder het geval van Sakineh Mohammadi-Ashtiani
Vanessa Matz    Karl Vanlouwe    Marie Arena    Sabine de Bethune   

gelijke behandeling van man en vrouw
Iran
discriminatie op grond van geslacht
rechten van het kind
motie van het Parlement
straffeloosheid
gendermainstreaming
doodstraf
rechten van de vrouw
rechten van het individu
foltering
rechten van de mens
seksuele minderheid
staatsgeweld
religieus conservatisme
wrede en onterende behandeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-371/1 5-371/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/10/2010
5-371/2 5-371/2 (PDF) Amendement 30/11/2010
5-371/3 5-371/3 (PDF) Verslag namens de commissie 30/11/2010
5-371/4 5-371/4 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 9/12/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/10/2010   Indiening Doc. 5-371/1 5-371/1 (PDF)
10/11/2010   Inoverwegingneming
10/11/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/12/2010   Inschrijving op agenda
9/12/2010   Algemene bespreking Hand. 5-8 Hand. 5-8 (PDF)
9/12/2010   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-371/4 5-371/4 (PDF)
9/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o1) Hand. 5-8 Hand. 5-8 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/11/2010   Verzending naar commissie
30/11/2010   Inschrijving op agenda
30/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Piet De Bruyn, Olga Zrihen
30/11/2010   Bespreking
30/11/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
30/11/2010   Aanneming zonder amendering
30/11/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-371/3 5-371/3 (PDF)
9/12/2010   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/12/2010
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 30/11/2010