S. 4-1537 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden
Sabine de Bethune    Bart Tommelein    Marleen Temmerman    Freya Piryns    Jean-Paul Procureur    Philippe Fontaine    Olga Zrihen    Benoit Hellings    Lieve Van Ermen   

onderwijs
ontwikkelingsland
bilaterale hulp
huiselijk geweld
seksueel geweld
sociaal-economische omstandigheden
kinderbescherming
geweld
kind
ontwikkelingshulp
rechten van het kind
lichamelijk geweld
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1537/1 4-1537/1 (PDF) Voorstel van resolutie 10/12/2009
4-1537/2 4-1537/2 (PDF) Amendementen 5/1/2010
4-1537/3 4-1537/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/1/2010
4-1537/4 4-1537/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/1/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/12/2009   Indiening Doc. 4-1537/1 4-1537/1 (PDF)
10/12/2009   Inoverwegingneming
10/12/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/1/2010   Inschrijving op agenda
21/1/2010   Algemene bespreking Hand. 4-109 Hand. 4-109 (PDF)
21/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 4-109 Hand. 4-109 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/12/2009   Verzending naar commissie
5/1/2010   Inschrijving op agenda
5/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
5/1/2010   Bespreking
5/1/2010   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
5/1/2010   Aanneming na amendering
5/1/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1537/3 4-1537/3 (PDF)
5/1/2010   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1537/4 4-1537/4 (PDF)
21/1/2010   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 21/1/2010
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 5/1/2010