S. 5-191 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling
Sabine de Bethune    Rik Torfs   

lichamelijk gehandicapte
organisatie zonder winstoogmerk
geweld
misbruik van vertrouwen
bejaarde
diefstal
strafrecht
moederschap
economisch delict
instelling van openbaar nut
strafsanctie
recht om voor het gerecht te treden
geestelijk gehandicapte
eigendomsdelict
beroepsgeheim
openbare veiligheid
verzwarende omstandigheid
huiselijk geweld
discriminatie op grond van een handicap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-191/1 5-191/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/9/2010
5-191/2 5-191/2 (PDF) Amendementen 13/12/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/9/2010   Indiening Doc. 5-191/1 5-191/1 (PDF)
21/10/2010   Inoverwegingneming
21/10/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
21/10/2010   Verzending naar commissie
1/12/2010   Inschrijving op agenda
1/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Helga Stevens
1/12/2010   Bespreking
14/12/2010   Inschrijving op agenda
14/12/2010   Bespreking
6/4/2011   Inschrijving op agenda
6/4/2011   Bespreking
18/5/2011   Inschrijving op agenda
18/5/2011   Regeling der werkzaamheden
24/5/2011   Inschrijving op agenda
24/5/2011   Regeling der werkzaamheden
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 1/12/2010, 14/12/2010, 6/4/2011, 18/5/2011, 24/5/2011