S. 3-988 Dossierfiche K. 51-1817

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor kinderrechten
Sabine de Bethune    Christian Brotcorne    Marie-Josť Laloy    Lionel Vandenberghe    Isabelle Durant    Nathalie de T' Serclaes    Stefaan Noreilde   

ontwikkelingshulp
rechten van het kind
hulpbeleid
samenwerkingsbeleid
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-988/1 3-988/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/1/2005
3-988/2 3-988/2 (PDF) Amendementen 3/5/2005
3-988/3 3-988/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/5/2005
3-988/4 3-988/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/5/2005
3-988/5 3-988/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 26/5/2005
K. 51-1817/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 31/5/2005
K. 51-1817/2 Verslag namens de commissie 29/6/2005
K. 51-1817/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/7/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/1/2005   Indiening Doc. 3-988/1 3-988/1 (PDF)
20/1/2005   Inoverwegingneming
20/1/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/5/2005   Inschrijving op agenda
19/5/2005   Inschrijving op agenda
26/5/2005   Algemene bespreking Hand. 3-113 Hand. 3-113 (PDF)
26/5/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-113 Hand. 3-113 (PDF)
26/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-113 Hand. 3-113 (PDF)
Doc. 3-988/5 3-988/5 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/1/2005   Verzending naar commissie
3/5/2005   Inschrijving op agenda
3/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
3/5/2005   Bespreking
3/5/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
3/5/2005   Aanneming na amendering
3/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-988/3 3-988/3 (PDF)
3/5/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-988/4 3-988/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
31/5/2005   Overzending Doc. K. 51-1817/1
29/6/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1817/2
7/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 46-47
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 153, p. 61
Doc. K. 51-1817/3
7/7/2005   Aanneming zonder amendering
7/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
7/9/2005   Bekendmaking (39031)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/5/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 3/5/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/7/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 1/6/2005 60 25/10/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/7/2005 7/9/2005, blz 39031