S. 5-811 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel ter vervanging van boek IV van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek inzake het statuut van de gerechtsofficieren en tot aanvulling van artikel 279/1 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
Sabine de Bethune    Rik Torfs    Peter Van Rompuy   

gerechtsdeurwaarder
beroepsorganisatie
beroepsorde
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
toegang tot het beroepsleven
statuut van de ambtenaar
tuchtprocedure
opleidingsstage
beroepsdeontologie
terminologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-811/1 5-811/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/2/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/2/2011   Indiening Doc. 5-811/1 5-811/1 (PDF)
3/3/2011   Inoverwegingneming
3/3/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
3/3/2011   Verzending naar commissie
20/11/2013   Inschrijving op agenda
20/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Inge Faes, Yoeri Vastersavendts
20/11/2013   Inleidende uiteenzetting door Els Van Hoof
20/11/2013   Bespreking
26/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Regeling der werkzaamheden
3/12/2013   Inschrijving op agenda
3/12/2013   Hoorzitting de heer I. Goeyens, gewezen voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en de heer T. Deboulle, ondervoorzitter van de van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
3/12/2013   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 20/11/2013, 26/11/2013, 3/12/2013