S. 5-2425 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters
Els Van Hoof    Wouter Beke    Dirk Claes    Sabine de Bethune    Cindy Franssen    Johan Verstreken   

sociaal verweer
geestesziekte
psychiatrie
geestelijk gehandicapte
gerechtelijke expertise
dokter
forensische geneeskunde
opname in psychiatrische kliniek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2425/1 5-2425/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/12/2013   Indiening Doc. 5-2425/1 5-2425/1 (PDF)
9/1/2014   Inoverwegingneming
9/1/2014   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
9/1/2014   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd