S. 4-314 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen
Sabine de Bethune    François Roelants du Vivier    Margriet Hermans    Olga Zrihen    Marleen Temmerman    Georges Dallemagne    Josy Dubié    Miet Smet   

motie van het Parlement
Overeenkomst van Cotonou
heffing bij invoer
Wereldhandelsorganisatie
Noord-Zuid-handel
ACS-landen
ACS-EU-overeenkomst
ontwikkelingshulp
ACS-EU-samenwerking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-314/1 4-314/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/10/2007
4-314/2 4-314/2 (PDF) Amendementen 6/11/2007
4-314/3 4-314/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/11/2007
4-314/4 4-314/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/11/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/10/2007   Indiening Doc. 4-314/1 4-314/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
25/10/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/11/2007   Inschrijving op agenda
8/11/2007   Algemene bespreking Hand. 4-6 Hand. 4-6 (PDF)
8/11/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o7) Hand. 4-6 Hand. 4-6 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/10/2007   Verzending naar commissie
6/11/2007   Inschrijving op agenda
6/11/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Elke Tindemans
6/11/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
6/11/2007   Aanneming na amendering
6/11/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-314/3 4-314/3 (PDF)
6/11/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-314/4 4-314/4 (PDF)
8/11/2007   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken Minister van Middenstand en Landbouw, belast met Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 8/11/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 6/11/2007