S. 4-314 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen
Sabine de Bethune    François Roelants du Vivier    Margriet Hermans    Olga Zrihen    Marleen Temmerman    Georges Dallemagne    Josy Dubié    Miet Smet   

Wereldhandelsorganisatie
Noord-Zuid-handel
ACS-landen
ACS-EU-overeenkomst
ontwikkelingshulp
ACS-EU-samenwerking
motie van het Parlement
Overeenkomst van Cotonou
heffing bij invoer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-314/1 4-314/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/10/2007
4-314/2 4-314/2 (PDF) Amendementen 6/11/2007
4-314/3 4-314/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/11/2007
4-314/4 4-314/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/11/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/10/2007   Indiening Doc. 4-314/1 4-314/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
25/10/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/11/2007   Inschrijving op agenda
8/11/2007   Algemene bespreking Hand. 4-6 Hand. 4-6 (PDF)
8/11/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o7) Hand. 4-6 Hand. 4-6 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/10/2007   Verzending naar commissie
6/11/2007   Inschrijving op agenda
6/11/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Elke Tindemans
6/11/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
6/11/2007   Aanneming na amendering
6/11/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-314/3 4-314/3 (PDF)
6/11/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-314/4 4-314/4 (PDF)
8/11/2007   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken Minister van Middenstand en Landbouw, belast met Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 8/11/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 6/11/2007

Kruispuntbank van de wetgeving