S. 4-978 Dossierfiche K. 52-1652

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Bulgarije en RoemeniŽ aan de Europese Economische Ruimte, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 25 juli 2007
Regering Y. Leterme I  

ratificatie van een overeenkomst
Bulgarije
EVA
toetreding tot een akkoord
RoemeniŽ
Europese Economische Ruimte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-978/1 4-978/1 (PDF) Wetsontwerp 22/10/2008
4-978/2 4-978/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2008
K. 52-1652/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/12/2008
K. 52-1652/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/1/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/10/2008   Indiening Doc. 4-978/1 4-978/1 (PDF)
22/10/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/11/2008   Inschrijving op agenda
4/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-51 Hand. 4-51 (PDF)
4/12/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-51 Hand. 4-51 (PDF)
4/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 4-51 Hand. 4-51 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/10/2008   Verzending naar commissie
18/11/2008   Inschrijving op agenda
18/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
18/11/2008   Bespreking
20/11/2008   Inschrijving op agenda
20/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
20/11/2008   Aanneming zonder amendering
20/11/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-978/2 4-978/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
4/12/2008   Overzending Doc. K. 52-1652/1
14/1/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
29/1/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 80, p. 63-64
29/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 80, p. 80-81
Doc. K. 52-1652/2
29/1/2009   Aanneming zonder amendering
29/1/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/2/2009   Bekrachtiging en afkondiging
10/2/2012   Bekendmaking (10323-10359)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/12/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 18/11/2008, 20/11/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/1/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/2/2009 10/2/2012, blz 10323-10359