S. 3-1213 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria
Sabine de Bethune    Jacinta De Roeck    Annemie Van de Casteele    Pierre Galand    Jihane Annane    Christian Brotcorne   

infectieziekte
voorkoming van ziekten
ontwikkelingshulp
ontwikkelingsland
motie van het Parlement
plaagorganisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1213/1 3-1213/1 (PDF) Voorstel van resolutie 31/5/2005
3-1213/2 3-1213/2 (PDF) Amendementen 18/4/2006
3-1213/3 3-1213/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/4/2006
3-1213/4 3-1213/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/4/2006
3-1213/5 3-1213/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 4/5/2006
3-1213/6 3-1213/6 (PDF) Amendementen 4/5/2006
3-1213/7 3-1213/7 (PDF) Verslag namens de commissie na terugzending door de plenaire vergadering 4/5/2006
3-1213/8 3-1213/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 4/5/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/5/2005   Indiening Doc. 3-1213/1 3-1213/1 (PDF)
2/6/2005   Inoverwegingneming
2/6/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/4/2006   Inschrijving op agenda
4/5/2006   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1213/5 3-1213/5 (PDF)
4/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-161 Hand. 3-161 (PDF)
4/5/2006   Terugzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/5/2006   Inschrijving op agenda
4/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-162 Hand. 3-162 (PDF)
4/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o1) Hand. 3-162 Hand. 3-162 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/6/2005   Verzending naar commissie
18/4/2006   Inschrijving op agenda
18/4/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Alain Destexhe, Lionel Vandenberghe
18/4/2006   Bespreking
18/4/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
18/4/2006   Aanneming na amendering
18/4/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1213/3 3-1213/3 (PDF)
18/4/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1213/4 3-1213/4 (PDF)
4/5/2006   Terugzending naar commissie
4/5/2006   Inschrijving op agenda
4/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
4/5/2006   Bespreking
4/5/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
4/5/2006   Aanneming na amendering
4/5/2006   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1213/7 3-1213/7 (PDF)
4/5/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1213/8 3-1213/8 (PDF)
4/5/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 4/5/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 18/4/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 4/5/2006