S. 4-1325 Dossierfiche K. 52-2106

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1° Overeenkomst houdende stichting van de Europese conferentie voor moleculaire biologie, gedaan te Genève op 13 februari 1969,
2° Overeenkomst houdende oprichting van het Europese laboratorium voor moleculaire biologie, gedaan te Genève op 10 mei 1973
Regering H. Van Rompuy I  

ratificatie van een overeenkomst
biochemie
biologie
cytologie
Europese organisatie
wetenschappelijk onderzoek
moleculaire biologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1325/1 4-1325/1 (PDF) Wetsontwerp 14/5/2009
4-1325/2 4-1325/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/6/2009
K. 52-2106/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/7/2009
K. 52-2106/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/12/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/5/2009   Indiening Doc. 4-1325/1 4-1325/1 (PDF)
14/5/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/7/2009   Inschrijving op agenda
9/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-83 Hand. 4-83 (PDF)
9/7/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-83 Hand. 4-83 (PDF)
9/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o0) Hand. 4-83 Hand. 4-83 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/5/2009   Verzending naar commissie
30/6/2009   Inschrijving op agenda
30/6/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
30/6/2009   Bespreking
30/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
30/6/2009   Aanneming zonder amendering
30/6/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1325/2 4-1325/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/7/2009   Overzending Doc. K. 52-2106/1
17/11/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
3/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 125, p. 69-70
3/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 126, p. 74
Hand. 4-99 Hand. 4-99 (PDF)
Doc. K. 52-2106/2
3/12/2009   Aanneming zonder amendering
3/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/2/2010   Bekrachtiging en afkondiging
27/10/2010   Bekendmaking (64313-64328)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/7/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 30/6/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/2/2010 27/10/2010, blz 64313-64328