S. 1-585 Dossierfiche K. 49-1457

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden
Sabine de Bethune    Jacques D'Hooghe    Erika Thijs    Anne-Marie Lizin    Francy Van der Wildt    Eric Pinoie    JoŽlle Milquet    Bert Anciaux    Jean-Marie Happart   

gemeente
provincie
gelijke behandeling van man en vrouw
participatie van vrouwen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-585/1 1-585/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/3/1997
1-585/2 1-585/2 (PDF) Amendementen 8/7/1997
1-585/3 1-585/3 (PDF) Amendementen 10/7/1997
1-585/4 1-585/4 (PDF) Advies van de Raad van State 30/9/1997
1-585/5 1-585/5 (PDF) Amendementen 3/2/1998
1-585/6 1-585/6 (PDF) Amendementen 3/2/1998
1-585/7 1-585/7 (PDF) Verslag namens de commissie 3/3/1998
1-585/8 1-585/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/3/1998
1-585/9 1-585/9 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 12/3/1998
K. 49-1457/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/3/1998
K. 49-1457/2 Verslag namens de commissie 25/6/1998
K. 49-1457/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 2/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
20/3/1997   Indiening voorstel Doc. 1-585/1 1-585/1 (PDF)
22/5/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
22/5/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
18/7/1997   Externe adviesaanvraag: Raad van State
30/9/1997   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-585/4 1-585/4 (PDF)
5/3/1998   Inschrijving op agenda plenaire
12/3/1998   Algemene bespreking Hand. 1-171 Hand. 1-171 (PDF)
12/3/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-171 Hand. 1-171 (PDF)
12/3/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+35/-5/o18) Hand. 1-172 Hand. 1-172 (PDF)
Doc. 1-585/9 1-585/9 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
22/5/1997   Verzending naar commissie
8/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
8/7/1997   Bespreking
8/7/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-585/2 1-585/2 (PDF)
8/7/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-585/2 1-585/2 (PDF)
10/7/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-585/3 1-585/3 (PDF)
10/7/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-585/3 1-585/3 (PDF)
10/7/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-585/3 1-585/3 (PDF)
15/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
15/7/1997   Bespreking
18/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/7/1997   Commissie wenst extern advies: Raad van State
De commissie wenst dat het advies wordt ingewonnen over het eerste lid van het voorgestelde artikel 2 en de daarop ingediende amendementen
3/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1998   Bespreking
3/2/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-585/5 1-585/5 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-585/5 1-585/5 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-585/6 1-585/6 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-585/6 1-585/6 (PDF)
10/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/2/1998   Niet behandeld
17/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/2/1998   Bespreking
17/2/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o4)
17/2/1998   Beslissing schriftelijk verslag
3/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-585/8 1-585/8 (PDF)
3/3/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-585/7 1-585/7 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
13/3/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1457/1
1/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 259, p. 9082-9084)
2/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-12/o34)
(Handelingen nr. 260, p. 9171)
Doc. K. 49-1457/3
2/7/1998   Aanneming zonder amendering
14/5/1998   Opschorting termijn
20/5/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/31 1-82/31 (PDF)
21/5/1998   Hervatting termijn
2/7/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1457/3
20/9/1998   Bekrachtiging en afkondiging
28/10/1998   Bekendmaking (35417-35418)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 12/3/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 8/7/1997, 15/7/1997, 18/7/1997, 3/2/1998, 17/2/1998, 3/3/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 1/7/1998, 2/7/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 14/3/1998 60 28/5/1998
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K1) 14/3/1998 15
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 14/3/1998 45 6/7/1998
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 14/3/1998 15 4/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/9/1998 28/10/1998, blz 35417-35418