S. 5-1370 Dossierfiche                  

Resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog
Philippe Mahoux    Sabine de Bethune    Jacques Brotchi    Marleen Temmerman    Jacky Morael    Freya Piryns   

archief
misdaad tegen de menselijkheid
jood
nationaal-socialisme
wetenschappelijk onderzoek
motie van het Parlement
naoorlogse periode
bewustmaking van de burgers
Tweede Wereldoorlog
aansprakelijkheid van de staat
bestuurlijke verantwoordelijkheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1370/1 5-1370/1 (PDF) Voorstel van resolutie 30/11/2011
5-1370/2 5-1370/2 (PDF) Amendementen 24/1/2013
5-1370/3 5-1370/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/1/2013
5-1370/4 5-1370/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/1/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/11/2011   Indiening Doc. 5-1370/1 5-1370/1 (PDF)
1/12/2011   Inoverwegingneming
1/12/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/1/2013   Inschrijving op agenda
24/1/2013   Algemene bespreking Hand. 5-89 Hand. 5-89 (PDF)
24/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 5-89 Hand. 5-89 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
1/12/2011   Verzending naar commissie
29/11/2012   Inschrijving op agenda
29/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpťrťe, Yoeri Vastersavendts
29/11/2012   Inleidende uiteenzetting door Philippe Mahoux
29/11/2012   Bespreking
29/11/2012   Regeling der werkzaamheden
13/12/2012   Inschrijving op agenda
13/12/2012   Hoorzitting met prof. dr. Rudi Van Doorslaer, directeur van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) - Universiteit Gent
13/12/2012   Hoorzitting met prof. dr. Nico Wouters, hoofd Academische Activiteiten van het SOMA - Universiteit Antwerpen
13/12/2012   Hoorzitting met prof. dr. Herman Van Goethem, curator Kazerne Dossin - Universiteit Antwerpen
13/12/2012   Gedachtewisseling
17/12/2012   Inschrijving op agenda
17/12/2012   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Joodse Organisaties van BelgiŽ (CCJOB) : - prof. Maurice Sosnowski (ULB), voorzitter; - prof. JoŽl Kotek (ULB), directeur van het tijdschrift Regards, docent aan het Institut d'…tudes Politiques de Paris en polit
17/12/2012   Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Forum der Joodse Organisaties : - de heer Eli Ringer, erevoorzitter; - mevrouw Regina Sluszny, bestuurslid, voorzitster van de vereniging "het Ondergedoken Kind".
17/12/2012   Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Centraal IsraŽlitisch Consistorie van BelgiŽ : - baron Julien Klener, voorzitter, emeritus professor UG; - de heer Pinchas Kornfeld, ondervoorzitter; - de heer Philippe Markiewicz, voorzitter van de Joodse geme
17/12/2012   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de vereniging van Joodse Weggevoerden in BelgiŽ - Dochters en Zonen van de Deportatie : - de heer Michel Eisenstorg, voorzitter; - mevrouw Judith Kronfeld, secretaris-generaal.
17/12/2012   Hoorzitting met de heer Henri Goldberg, secretaris-generaal van de Stichting Auschwitz - Auschwitz in Gedachtenis.
17/12/2012   Gedachtewisseling
20/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Bespreking
10/1/2013   Inschrijving op agenda
10/1/2013   Stemming over het geheel : geamendeerd
(+ 12/-0/o0)
10/1/2013   Aanneming na amendering
24/1/2013   Inschrijving op agenda
24/1/2013   De commissie beslist eenparig de bespreking te heropenen
24/1/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+16/-0/o0)
24/1/2013   Aanneming na amendering
24/1/2013   Vertrouwen rapporteur
24/1/2013   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en aan de Gemeenschaps- en Gewestregeringen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 24/1/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 29/11/2012, 13/12/2012, 17/12/2012, 20/12/2012, 24/1/2013