S. 6-481 Dossierfiche                  

Resolutie tot verbod van de import van producten die het gevolg zijn van illegale ontbossing en van bijkomende ontbossing
Sabine de Bethune    Rik Daems    Anne Barzin    Benjamin Dalle    Karin Brouwers    Orry Van de Wauwer    Lionel Bajart    Philippe Dodrimont   

bosbescherming
invoer (EU)
ontbossing
opwarming van het klimaat
motie van het Parlement
duurzame ontwikkeling
bosexploitatie
duurzame landbouw
milieubescherming
duurzame bosbouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-481/1 6-481/1 (PDF) Voorstel van resolutie 11/1/2019
6-481/2 6-481/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/2019
6-481/3 6-481/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 29/3/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/1/2019   Indiening Doc. 6-481/1 6-481/1 (PDF)
11/1/2019   Inoverwegingneming
11/1/2019   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
29/3/2019   Inschrijving op agenda
29/3/2019   Algemene bespreking
29/3/2019   Stemming over het geheel: ne varietur (+30/-0/o9) Doc. 6-481/3 6-481/3 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
11/1/2019   Verzending naar commissie
25/3/2019   Inschrijving op agenda
25/3/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Willem-Frederik Schiltz
25/3/2019   Inleidende uiteenzetting door Sabine de Bethune
25/3/2019   Bespreking
25/3/2019   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0) Doc. 6-481/2 6-481/2 (PDF)
25/3/2019   Aanneming zonder amendering
25/3/2019   Vertrouwen rapporteur
29/3/2019   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan EM, Vice-eerstemin. en min. Buiten. en Eur. Zaken, Vice-eerstemin. en min. FinanciŽn, min. Energie, min.-pres. en voorz. van de parlementen van de Gemeenschappen en Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/3/2019
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Niet geamendeerd 25/3/2019

Kruispuntbank van de wetgeving