Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3601

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 23 juni 2009

aan de minister van Migratie- en Asielbeleid

Internationale uitwisselingen - Erkende organisaties - Jongeren buiten de Europese Unie - Uitreiking van visa

schooluitwisseling
buitenlandse student
verblijfsrecht
toelating van vreemdelingen
buitenlandse staatsburger
uitwisseling van jongeren
jongerenbeweging
visabeleid

Chronologie

23/6/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3602
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-958
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6129

Vraag nr. 4-3601 d.d. 23 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Internationale activiteiten van erkende jeugdorganisaties zijn belangrijke instrumenten voor de mobiliteit van jongeren. Het biedt deze jongeren de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en elkaar te leren kennen. Zo nemen vele Belgische jeugdwerkers en jongeren deel aan activiteiten in het buitenland zoals seminaries, vrijwilligerswerk en schooljaarprogrammaís. Anderzijds komen ook buitenlandse jongeren en jeugdwerkers naar BelgiŽ om deel te nemen aan gelijkaardige activiteiten.

Om dergelijke uitwisselingen mogelijk te maken, ontwikkelen verschillende erkende Belgische jeugdorganisaties partnerschappen met organisaties uit het buitenland. Het gaat daarbij niet enkel om Europese partnerschappen. Menige organisatie heeft banden met groepen in Afrika, AziŽ en Latijns-Amerika.

Ondanks de erkenning van en de steun aan hun werk worden deze jeugdorganisaties geconfronteerd met alsmaar meer belemmeringen op het vlak van mobiliteit. Zo botsen buitenlandse jongeren van buiten de Europese Unie en hun Belgische ontvangende organisaties op ingewikkelde visa- en verblijfsregistratieprocedures. Voor dit soort uitwisselingen bestaat er immers geen aparte visumprocedure zoals bij voorbeeld wel voor studenten bestaat. Het komt dan ook meer dan eens voor dat deze jonge buitenlanders veel te laat of zelfs helemaal geen visum krijgen. Zeker voor jongeren uit landen als Rusland, Wit-Rusland, MoldaviŽ, Turkije en Marokko is het bijna onmogelijk om een visum vast te krijgen. Maar ook jongeren uit andere landen ondervinden meer dan eens problemen.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen aan de geachte minister gesteld:

1) Is de geachte minister op de hoogte van het probleem van de moeilijke uitreiking van visa aan buitenlandse jongeren in het kader van uitwisselingsprojecten tussen erkende organisaties?

2) Wat is uw mening over dit probleem? Welke maatregelen kunnen genomen worden om dit probleem op te lossen? Denkt u deze maatregelen op korte termijn te kunnen toepassen?