S. 6-391 Dossierfiche                  

Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid
Elisabeth Meuleman    Philippe Henry    Joris Poschet    Karin Brouwers    Sabine de Bethune    Brigitte Grouwels    Steven Vanackere    Johan Verstreken    Bert Anciaux    Rob Beenders    Katia Segers    Güler Turan    Bart Van Malderen    Jean-Jacques De Gucht    Martine Taelman    Lode Vereeck    Anne Barzin    Jacques Brotchi    Christine Defraigne    Alain Destexhe    Olivier Destrebecq    Gilles Mouyard    Jean-Paul Wahl    Christophe Bastin    François Desquesnes    Bertin Mampaka Mankamba    Véronique Waroux    Nadia El Yousfi    Latifa Gahouchi    Christophe Lacroix    Anne Lambelin    Karl-Heinz Lambertz    Christie Morreale    Patrick Prévot    Simone Susskind    Christiane Vienne    Olga Zrihen   

achteruitgang van het milieu
regenereerbare energie
ziekte van de luchtwegen
milieubeleid
vervoerbeleid
luchtverontreinigende stof
luchtverontreiniging
voorkoming van verontreiniging
vervuiler-betaalt-principe
invloed op het milieu
gasolie
elektrisch voertuig
steenkool
broeikasgas
ziekte van het zenuwstelsel
milieuheffing
toezicht op de verontreiniging
transportinfrastructuur
hart- en vaatziekte
benzine
volksgezondheid
vervangende brandstof
duurzame mobiliteit
chronische ziekte
informatieverslag
beleid inzake klimaatverandering
opwarming van het klimaat
milieukosten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-391/1 6-391/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 18/1/2018
6-391/2 6-391/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2018
6-391/3 6-391/3 (PDF) Aanbevelingen aangenomen door de commissie 9/7/2018
6-391/4 6-391/4 (PDF) Hoorzittingen 9/7/2018
6-391/5 6-391/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/7/2018
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
18/1/2018   Indiening van het verzoek Doc. 6-391/1 6-391/1 (PDF)
19/1/2018   Inschrijving op agenda Bureau
19/1/2018   Inschrijving op agenda
19/1/2018   Algemene bespreking
19/1/2018   Aanneming van het verzoek
  [S2] Behandeling door Senaat
19/1/2018   Opstellen informatieverslag
19/1/2018   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
13/7/2018   Inschrijving op agenda
13/7/2018   Algemene bespreking
13/7/2018   Amendementen Doc. 6-391/5 6-391/5 (PDF)
13/7/2018   Stemming (+26/-8/o13)
Stemming NL (13+/0-/13o) Stemming FR (13+/8-/0o)
Hand. 6-41 Hand. 6-41 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
19/1/2018   Verzending naar commissie
29/1/2018   Inschrijving op agenda
29/1/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Joris Poschet, Annemie Maes, Véronique Waroux, Christie Morreale, Gilles Mouyard
29/1/2018   Regeling der werkzaamheden
19/2/2018   Inschrijving op agenda
19/2/2018   Hoorzitting met de heer Frans Fierens, administratief directeur, Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL)
19/2/2018   Hoorzitting met de heren Patrick Berghmans en Wouter Lefebvre, onderzoekers van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
19/2/2018   Hoorzitting met de heer Jean-Claude Maquinay, verantwoordelijke voor de Directie Surveillance de l'Environnement (ISSeP)
19/2/2018   Gedachtewisseling
23/2/2018   Inschrijving op agenda
23/2/2018   Hoorzitting met de heer Joeri Thijs, Greenpeace
23/2/2018   Hoorzitting met de heer Thomas Goorden, StRaten-generaal
23/2/2018   Hoorzitting met de heer Wim Van Hees, Ademloos
23/2/2018   Hoorzitting met de heren Tim Cassiers en Liévin Chemin, Stadsbeweging voor Brussel (BRAL) en Bond Beter Leefmilieu (BBL)
23/2/2018   Hoorzitting met mevrouw Delphine Morel de Westgaver, Bruxsel'AIR
23/2/2018   Hoorzitting met de heer Pierre Courbe, Beleidsmedewerker Mobiliteit, Inter-Environnement Wallonie
23/2/2018   Gedachtewisseling
5/3/2018   Hoorzitting met prof. dr. Tim Nawrot, Faculteit Wetenschappen, UHasselt en afdeling Pneumologie, Faculteit Geneerskunde KULeuven
5/3/2018   Hoorzitting met prof. dr. ir. Roeland Samson, bio-ingenieur, Faculteit Wetenschappen, Universiteit Antwerpen
5/3/2018   Hoorzitting met prof. dr. Jean-François Argacha, cardioloog, Centrum voor Hart- en Vaatziekten, UZB, VUB
5/3/2018   Hoorzitting met dokter Marc Goethals, cardioloog OLV-ziekenhuis, Aalst
5/3/2018   Gedachtewisseling
9/3/2018   Inschrijving op agenda
9/3/2018   Hoorzitting met de heer Philippe Thnis, scientific officer, Europese Commissie
9/3/2018   Gedachtewisseling
19/3/2018   Inschrijving op agenda
19/3/2018   Hoorzitting met de heer Laurent Willaert, Director Public Affairs, FEBIAC (Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie)
19/3/2018   Hoorzitting met de heer Patrick Van den Bossche, Head Center of Expertise Environment, AGORIA (Federatie van de technologische industrie)
19/3/2018   Gedachtewisseling
4/5/2018   Inschrijving op agenda
4/5/2018   Bespreking
14/5/2018   Inschrijving op agenda
14/5/2018   Bespreking
18/5/2018   Inschrijving op agenda
18/5/2018   Bespreking
28/5/2018   Inschrijving op agenda
28/5/2018   Bespreking
1/6/2018   Vergadering van de rapporteurs
1/6/2018   Bespreking
5/6/2018   Vergadering van de rapporteurs
5/6/2018   Bespreking
11/6/2018   Vergadering van de rapporteurs
11/6/2018   Bespreking
25/6/2018   Inschrijving op agenda
25/6/2018   Bespreking
25/6/2018   Stemming (+8/-0/o4)
25/6/2018   Aanneming
9/7/2018   Inschrijving op agenda
9/7/2018   Goedkeuring verslag
Eenparig (13 stemmen)
13/7/2018   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de EM, de minister van Energie, Leefmilieu en Duurz. Ont., de minister van Sociale Zaken en V., de voorzitter van de Kamer van volks. en aan de Minister-presidenten en de voorzitters van de parlementen van de Gemeenschappen en Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek aangenomen 19/1/2018
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/7/2018
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Behandeling beëindigd 29/1/2018, 19/2/2018, 23/2/2018, 5/3/2018, 9/3/2018, 19/3/2018, 4/5/2018, 14/5/2018, 18/5/2018, 28/5/2018, 1/6/2018, 5/6/2018, 11/6/2018, 25/6/2018, 9/7/2018