S. 5-1042 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening met betrekking tot de verjaringstermijn van de openbare en burgerlijke rechtsvordering na overtreding
Peter Van Rompuy    Sabine de Bethune    Rik Torfs   

uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
verjaring van de vordering
burgerlijk geding
elektriciteitsvoorziening
strafvervolging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1042/1 5-1042/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/5/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/5/2011   Indiening Doc. 5-1042/1 5-1042/1 (PDF)
26/5/2011   Inoverwegingneming
26/5/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
26/5/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd