S. 6-14 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, om het recht op een menswaardig leven uit te breiden met het recht op een toereikende hoeveelheid energie en water
Cindy Franssen    Sonja Claes    Johan Verstreken    Steven Vanackere    Sabine de Bethune   

sociale rechten
water
watervoorziening
herziening van de grondwet
elektrische energie
aardgas
rechten van het individu
gasdistributie
elektriciteitsvoorziening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-14/1 6-14/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 15/9/2014
6-14/2 6-14/2 (PDF) Amendementen 23/4/2019
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/9/2014   Indiening
Herindiening 5-1336/1.
Doc. 6-14/1 6-14/1 (PDF)
14/10/2014   Inoverwegingneming
14/10/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/10/2014   Verzending naar commissie
23/4/2019   Inschrijving op agenda
23/4/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Anne Barzin, Benjamin Dalle
23/4/2019   Bespreking Doc. 6-526/1 6-526/1 (PDF)
23/4/2019   Vervalt
Aanneming van het voorstel 6-526 opgesteld in commissie
Doc. 6-526/2 6-526/2 (PDF)
23/4/2019   Einde behandeling
23/4/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/4/2019