S. 5-1023 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling
Sabine de Bethune    Christine Defraigne    Francis Delpérée    Guy Swennen    Martine Taelman   

lichamelijk gehandicapte
organisatie zonder winstoogmerk
geweld
misbruik van vertrouwen
bejaarde
diefstal
strafrecht
buitenlandse staatsburger
moederschap
straffeloosheid
economisch delict
instelling van openbaar nut
misdaad tegen de personen
verblijfsrecht
strafsanctie
recht om voor het gerecht te treden
geestelijk gehandicapte
eigendomsdelict
beroepsgeheim
verzwarende omstandigheid
huiselijk geweld
discriminatie op grond van een handicap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1023/1 5-1023/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/5/2011
5-1023/2 5-1023/2 (PDF) Amendementen 1/6/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/5/2011   Indiening Doc. 5-1023/1 5-1023/1 (PDF)
12/5/2011   Inoverwegingneming
12/5/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
12/5/2011   Verzending naar commissie
18/5/2011   Inschrijving op agenda
18/5/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Helga Stevens
18/5/2011   Regeling der werkzaamheden
24/5/2011   Inschrijving op agenda
24/5/2011   Regeling der werkzaamheden
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 18/5/2011, 24/5/2011