S. 4-726 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren
Sabine de Bethune    Louis Ide    Hugo Vandenberghe    Luc Van den Brande   

vergoeding voor afgevaardigden
voorstel opnieuw ingediend
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-726/1 4-726/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 5/5/2008
4-726/2 4-726/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/5/2010
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/5/2008   Indiening
Herindiening 3-1416/1.
Doc. 4-726/1 4-726/1 (PDF)
8/5/2008   Inoverwegingneming
8/5/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
8/5/2008   Verzending naar commissie
6/5/2010   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 6/5/2010
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 6/5/2010
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie