Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3470

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 17 oktober 2011

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010

ministerie
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

17/10/2011Verzending vraag
17/11/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478

Vraag nr. 5-3470 d.d. 17 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen en mannen in besluitvorming vooropstelt, is een permanente opdracht voor de overheid. En dit zowel stroomopwaarts - waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht - als stroomafwaarts - waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

Daarom had ik graag vernomen:

1) Wat was de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke medewerkers, binnen uw beleidscel in 2010:

- In globo

- Per niveau : Leden Niveau 1 / Uitvoerend personeel : op het niveau 2, op het niveau 2 +, op het niveau 3 / Op het niveau van de directeur en adjunct-directeurs

2) Waren er in de loop van 2011 vacante plaatsen of nieuwe aanwervingen binnen uw beleidscel? Zo ja, op welk niveau? Werden hiervoor vrouwen of mannen aangeworven?

Antwoord ontvangen op 17 november 2011 :

 1. Situatie op 31 december 2010: 32 medewerkers, waarvan 23 mannen en 9 vrouwen.


  (Adjunct) Directeur

  Leden

  Uitvoerend


  Mannen

  2

  9

  12

  23

  Vrouwen

  1

  3

  5

  9

  Totaal

  3

  12

  17

  32

 2. Er werden in de loop van 2011 6 nieuwe medewerkers aangeworven, ter vervanging van medewerkers die het kabinet verlieten.


Leden

Uitvoerend

Mannen

3

1

Vrouwen

1

1

Totaal

4*

2

* slechts 2,3 fulltime-equivalent (FTE).