S. 2-1248 Dossierfiche K. 50-1823

Ontwerp van programmawet
Regering G. Verhofstadt I  

programmawet
Maribel
werkgelegenheidsbevordering
beroepsopleiding
sociale bijdrage
sociale zekerheid
plaatselijke overheid
mensenhandel
sociale begroting
kosten voor gezondheidszorg
pensioenregeling
politie
ziekteverzekering
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
euro
boekhouding
financiŽle controle
bescherming van moeder en kind
moedermelk
paramedisch beroep
administratieve formaliteit
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
ziekenhuis
overheidscontract
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
eerbiediging van het privť-leven
zelfstandig beroep
maatschappelijke positie
gepensioneerde
gezinslast
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Federaal Dienstencentrum
volksgezondheid
medisch en chirurgisch materiaal
diergeneeskunde
dierenarts
geneesmiddel
verplegend personeel
toegang tot het beroepsleven
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Instituut voor Veterinaire Keuring
financiering
vleesindustrie
vlees
Keuringsdienst van waren
arbeidsduur
wekelijkse rusttijd
beroep in de gezondheidszorg
informatiemaatschappij
Europese Investeringsbank
Federale Participatiemaatschappij
ouderverlof
beroep in de binnenscheepvaart
haveninstallatie
arbeider
dienst voor arbeidsbemiddeling
eerste betrekking
schepping van werkgelegenheid
arbeidsvoorwaarden
onderzoeksorganisme
zeevaart
koopvaardijvloot
fiscale stimulans
vervoer over zee
winstbelasting
boot
afschrijving
belasting op de meerwaarde
bevordering van investeringen
winst
registratierecht
audiovisuele productie
filmproductie
belastingontheffing
audiovisueel beleid
BTW
gebouw
Proximus
lokale belasting
begrotingsfonds
taalgebruik
krijgsmacht
onderwijs
militair personeel
vakbond
vakbondsvertegenwoordiger
minimumloon
eerste hulp
brandbestrijding
burgerbescherming
personeelsstatuut
edelsteen
georganiseerde misdaad
internationale handel
zwarte handel
overheidsbedrijf
postdienst
marktliberalisatie
delegatie van bevoegdheid
Brussels Airport Company
Regie der Gebouwen
privatisering
onroerend eigendom
administratieve hervorming
bewustmaking van de burgers
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
politiecontrole
nationale uitvoeringsmaatregel
vervoer per spoor
sociale integratie
economische steun
faillissement
financiŽle transactie
luchthaven
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Skeyes
personeel op contractbasis
betaalde vakantie
vormingsverlof
arbeidsongevallenverzekering
beroepsziekte
ontslagpremie
uitkering aan nabestaanden
opleidingsstage
opneming in het beroepsleven
migrerende werknemer
werkloosheidsverzekering
buitenlandse staatsburger
farmaceutische industrie
centrale bank
geneeskundige noodhulp
vaderschapsverlof
voedselveiligheid
navigatiehulpmiddel
apotheek
provincie
regionale overheid
vennootschapsbelasting
film
steun aan ondernemingen
belastingaftrek
filmindustrie
financieel toezicht
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1823/1 Wetsontwerp 21/5/2002
K. 50-1823/2 Amendementen 27/5/2002
K. 50-1823/3 Amendementen 3/6/2002
K. 50-1823/4 Amendementen 4/6/2002
K. 50-1823/5 Amendementen 5/6/2002
K. 50-1823/6 Amendement 6/6/2002
K. 50-1823/7 Amendementen 11/6/2002
K. 50-1823/8 Amendementen 12/6/2002
K. 50-1823/9 Amendementen 13/6/2002
K. 50-1823/10 Advies van de Raad van State 17/6/2002
K. 50-1823/11 Amendementen 18/6/2002
K. 50-1823/12 Advies van de Raad van State 19/6/2002
K. 50-1823/13 Amendementen 19/6/2002
K. 50-1823/14 Verslag namens de commissie 24/6/2002
K. 50-1823/15 Verslag namens de commissie 24/6/2002
K. 50-1823/16 Verslag namens de commissie 24/6/2002
K. 50-1823/17 Verslag namens de commissie 24/6/2002
K. 50-1823/18 Verslag namens de commissie 24/6/2002
K. 50-1823/19 Amendement 25/6/2002
K. 50-1823/20 Amendementen 26/6/2002
K. 50-1823/21 Amendementen 27/6/2002
K. 50-1823/22 Advies van de Raad van State 27/6/2002
K. 50-1823/23 Amendementen 27/6/2002
K. 50-1823/24 Amendementen 1/7/2002
K. 50-1823/25 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 2/7/2002
K. 50-1823/26 Amendementen 2/7/2002
K. 50-1823/27 Amendementen 3/7/2002
K. 50-1823/28 Verslag namens de commissie 4/7/2002
K. 50-1823/29 Verslag namens de commissie 4/7/2002
K. 50-1823/30 Belangenconflict (advies) - Verslag 4/7/2002
K. 50-1823/31 Aanvullend verslag 4/7/2002
K. 50-1823/32 Tekst aangenomen door de commissies 4/7/2002
K. 50-1823/33 Verslag namens de commissie 5/7/2002
K. 50-1823/34 Verslag 5/7/2002
K. 50-1823/35 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 8/7/2002
K. 50-1823/36 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 9/7/2002
K. 50-1823/37 Advies van de Raad van State 11/7/2002
2-1248/1 2-1248/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 15/7/2002
K. 50-1823/38 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/7/2002
K. 50-1823/39 Advies van de Raad van State 15/7/2002
K. 50-1823/40 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/7/2002
2-1248/2 2-1248/2 (PDF) Amendementen 16/7/2002
2-1248/3 2-1248/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2002
2-1248/4 2-1248/4 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2002
2-1248/5 2-1248/5 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2002
2-1248/6 2-1248/6 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2002
2-1248/7 2-1248/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/7/2002
2-1248/8 2-1248/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/7/2002
2-1248/9 2-1248/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/7/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
21/5/2002   Indiening Doc. K. 50-1823/1
7/6/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 239 (13/06/2002), p. 72
17/6/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1823/10
19/6/2002   Ontvangst extern advies : Raad van State Doc. K. 50-1823/12
26/6/2002   Belangenconflict (Vlaams Parlement)
Op amendement nr. 6 van de regering ; Integraal verslag nr. 243, p. 16-17
27/6/2002   Regeling der werkzaamheden(belangenconflict-commissiewerkzaamheden)
Integraal verslag nr. 245, p. 19-24 + p. 25-33 + p. 58-67
27/6/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1823/22
2/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
4/7/2002   Aanneming in commissies (geamendeerd) Doc. K. 50-1823/32
4/7/2002   Belangenconflict (mededeling)
Vlaams Parlement heeft beslist een einde te stellen aan het belangenconflict; Integraal verslag nr. 247, p. 28
Doc. K. 50-1823/34
5/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
9/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 248, p. 1-32 + nr. 149, p. 1-58 + nr. 250, p. 1-58
9/7/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 249, p. 24-26
9/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/7/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1823/37
15/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 255, p. 1-13 + nr. 256, p. 36-42
15/7/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1823/39
15/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-47/o2)
Integraal verslag nr. 256, p. 42-43
Doc. K. 50-1823/40
15/7/2002   Aanneming na amendering door commissie
29/5/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/39 2-82/39 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
2/7/2002   Inschrijving op agenda
2/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Geens
2/7/2002   Bespreking
9/7/2002   Inschrijving op agenda
9/7/2002   Bespreking
9/7/2002   Einde behandeling
2/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
2/7/2002   Inschrijving op agenda
2/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
2/7/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van Binnenlandse Zaken
2/7/2002   Bespreking
2/7/2002   Einde behandeling
5/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
5/7/2002   Inschrijving op agenda
5/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet, Fatma Pehlivan
5/7/2002   Bespreking
5/7/2002   Einde behandeling
9/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
9/7/2002   Inschrijving op agenda
9/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
9/7/2002   Bespreking
10/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van FinanciŽn
10/7/2002   Bespreking
10/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Bespreking
10/7/2002   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
15/7/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/7/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
griffiebulletin nr.
Doc. 2-1248/1 2-1248/1 (PDF)
15/7/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
15/7/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/7/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/7/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-223 Hand. 2-223 (PDF)
18/7/2002   Amendementen ingediend na goedkeuring van het verslag Doc. 2-1248/7 2-1248/7 (PDF)
19/7/2002   Inschrijving op agenda
19/7/2002   Amendementen ingediend na goedkeuring van het verslag Doc. 2-1248/8 2-1248/8 (PDF)
19/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-225 Hand. 2-225 (PDF)
19/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-225 Hand. 2-225 (PDF)
19/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-16/o0) Hand. 2-226 Hand. 2-226 (PDF)
Doc. 2-1248/9 2-1248/9 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
15/7/2002   Verzending naar commissie
16/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet, Fatma Pehlivan
16/7/2002   Bespreking
16/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-3/o1)
16/7/2002   Aanneming zonder amendering
17/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 tegen 3 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 2-1248/6 2-1248/6 (PDF)
15/7/2002   Verzending naar commissie
16/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
16/7/2002   Bespreking
16/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-3/o0)
16/7/2002   Aanneming zonder amendering
17/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1248/4 2-1248/4 (PDF)
15/7/2002   Verzending naar commissie
16/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o0)
16/7/2002   Aanneming zonder amendering
17/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 11 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 2-1248/3 2-1248/3 (PDF)
15/7/2002   Verzending naar commissie
16/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
16/7/2002   Bespreking
16/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o0)
16/7/2002   Aanneming zonder amendering
17/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1248/5 2-1248/5 (PDF)
19/7/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/7/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/8/2002   Bekrachtiging en afkondiging
29/8/2002   Bekendmaking (38408-38453)
4/10/2002   Erratum (45091-45092)
13/11/2002   Erratum (51114-51115)
7/4/2003   Erratum (17589)
3/6/2004   Erratum (42478)
21/3/2006   Erratum (16249)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 9/7/2002, 15/7/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 2/7/2002, 9/7/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 2/7/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 5/7/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/7/2002, 10/7/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2002, 19/7/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/7/2002, 17/7/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/7/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 16/7/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/7/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/7/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/7/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/7/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/7/2002 5 8/10/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
griffiebulletin nr.
Onderzoekstermijn (S1) 16/7/2002 35 18/11/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 16/7/2002 35 18/11/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 16/7/2002 30 12/11/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/8/2002 29/8/2002, blz 38408-38453
Errata
Op 4/10/2002, blz 45091-45092
Op 13/11/2002, blz 51114-51115
Op 7/4/2003, blz 17589
Op 3/6/2004, blz 42478
Op 21/3/2006, blz 16249