S. 1-1116 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met het oog op gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Sabine de Bethune    Erika Thijs    Bea Cantillon    Andrée Delcourt-Pêtre   

ambtenaar
gelijke behandeling van man en vrouw
parlementspresidium
quaestor
reglement van het parlement
Eerste Kamer
parlementaire overlegcommissie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1116/1 1-1116/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 16/10/1998
1-1116/2 1-1116/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 4/2/1999
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening Reglement
16/10/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1116/1 1-1116/1 (PDF)
29/10/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Behandeling in Bureau
29/10/1998   Verzending naar Bureau
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening Reglement Vervallen  
Behandeling in Bureau
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving