S. 4-338 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden
Wouter Beke    Dirk Claes    Sabine de Bethune    Nahima Lanjri    Els Schelfhout    Hugo Vandenberghe    Luc Van den Brande    Tony Van Parys   

overheidsapparaat
overheidsadministratie
bemiddelaar
corruptie
ambtenaar
fraude
tuchtprocedure
vrijheid van meningsuiting
klokkenluiden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-338/1 4-338/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/10/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/10/2007   Indiening
Herindiening 3-1288/1.
Doc. 4-338/1 4-338/1 (PDF)
8/11/2007   Inoverwegingneming
8/11/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/11/2007   Verzending naar commissie
26/2/2008   Inschrijving op agenda
26/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
26/2/2008   Inleidende uiteenzetting door Dirk Claes
4/3/2008   Inschrijving op agenda
4/3/2008   Niet behandeld
11/3/2008   Inschrijving op agenda
11/3/2008   Hoorzitting met het College van Federale Ombudsmannen
11/3/2008   Gedachtewisseling
21/10/2008   Inschrijving op agenda
21/10/2008   Niet behandeld
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/2/2008, 11/3/2008