S. 7-265 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met betrekking tot het opnemen van gendergerelateerde informatie in het financieel verslag over de jaarrekeningen van de politieke partijen en hun componenten
Sabine de Bethune    Karin Brouwers    Orry Van de Wauwer   

partijfinanciering
financiering van een verkiezing
participatie van vrouwen
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming
balans

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-265/1 7-265/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/6/2021
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/6/2021   Indiening Doc. 7-265/1 7-265/1 (PDF)
18/6/2021   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/6/2021   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie