S. 2-215 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake de ratificatie van het facultatief klachtrechtprotocol bij het VN-Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw
Sabine de Bethune    Iris Van Riet    Meryem Kašar   

VN-conventie
overeenkomstprotocol
gelijke behandeling van man en vrouw
rechten van de vrouw
bestrijding van discriminatie
motie van het Parlement
ratificatie van een overeenkomst
recht om voor het gerecht te treden
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-215/1 2-215/1 (PDF) Voorstel van resolutie 2/12/1999
2-215/2 2-215/2 (PDF) Verslag namens het AdviescomitÚ 8/2/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/12/1999   Indiening Doc. 2-215/1 2-215/1 (PDF)
9/12/1999   Inoverwegingneming
9/12/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/12/1999   Verzending naar commissie
11/1/2000   Inschrijving op agenda
11/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
8/2/2000   Advies van het AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
verslag : zie stuk 2-233/1
Doc. 2-215/2 2-215/2 (PDF)
16/5/2000   Inschrijving op agenda
16/5/2000   Uitgesteld
23/5/2000   Inschrijving op agenda
23/5/2000   Uitgesteld
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŰindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
In behandeling 11/1/2000

Kruispuntbank van de wetgeving