Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2356

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 18 mei 2011

aan de minister van Justitie

Partnergeweld - Aantallen en straffen - Uithuisplaatsing van de dader

huiselijk geweld
uitzetting uit een woning
officiŽle statistiek

Chronologie

18/5/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Vraag nr. 5-2356 d.d. 18 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze vraag werd eerder op 11 mei 2011 tijdens de zitting van de commissie voor de Justitie van de Senaat gesteld als vraag om uitleg nr. 5-890, maar wordt nu gedeeltelijk omgezet in een schriftelijke vraag.

Verschillende schrijnende gevallen van partnergeweld halen dagelijks de media. Nog meer gevallen halen nooit de pers, maar spelen zich af binnen de stille en veilige muren van de gezinswoning. Het taboe is groot en de incidentiecijfers tonen vaak maar het topje van de ijsberg.

Sinds 24 november 1997 is geweld tussen partners in BelgiŽ erkend als een misdrijf. In de optiek dat niet het slachtoffer, maar wel de dader van huiselijk geweld de gemeenschappelijke woning zou moeten verlaten, werd de wet van 28 januari 2003 tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek aangenomen. Deze creŽerde de mogelijkheid om de gezinswoning toe te wijzen aan het slachtoffer van intrafamiliaal geweld.

Bovendien is er sinds 3 april 2006 een omzendbrief (COL 4/06) van toepassing betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld.

In deze context kreeg ik van graag een antwoord op volgende vragen:

1) Hoeveel zaken van partnergeweld zijn er geregistreerd sinds de inwerkingtreding van de wet van 28 januari 2003? Kan de geachte minister de cijfers per jaar geven?

2) Welke straffen werden hiervoor toegepast?