S. 4-1379 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn, met het oog op de verbetering van de situatie van de begunstigden van een alimentatievordering
Els Schelfhout    Sabine de Bethune    Pol Van Den Driessche   

alimentatieplicht
echtscheiding
eenoudergezin
kinderbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1379/1 4-1379/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/6/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/6/2009   Indiening Doc. 4-1379/1 4-1379/1 (PDF)
2/7/2009   Inoverwegingneming
2/7/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/7/2009   Verzending naar commissie
9/12/2009   Inschrijving op agenda
9/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz
9/12/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/12/2009

Kruispuntbank van de wetgeving