S. 2-231 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen
Sabine de Bethune    Clotilde Nyssens    Mia De Schamphelaere    Erika Thijs    Ingrid van Kessel   

plaatsvervanger
verkiezing
gemeenteraadsverkiezing
gelijke behandeling van man en vrouw
kandidaat
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-231/1 2-231/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/12/1999
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/12/1999   Indiening Doc. 2-231/1 2-231/1 (PDF)
27/1/2000   Inoverwegingneming
27/1/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/1/2000   Verzending naar commissie
8/2/2000   Inschrijving op agenda
8/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet, Magdeleine Willame-Boonen
8/2/2000   Regeling der werkzaamheden
15/2/2000   Inschrijving op agenda
15/2/2000   Bespreking
22/2/2000   Inschrijving op agenda
22/2/2000   Hoorzitting met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid; met de dames Valérie Verzele en Carine Joly, adjunct-adviseurs bij de Dienst gelijke kansen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, over hun studie "La représentation des femmes en politique après les élections du 13 juin 1999"
22/2/2000   Gedachtewisseling
29/2/2000   Inschrijving op agenda
29/2/2000   Uitgesteld
5/4/2000   Inschrijving op agenda
5/4/2000   Uitgesteld
3/5/2000   Inschrijving op agenda
3/5/2000   Hoorzitting met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Tewerkstelling
3/5/2000   Gedachtewisseling
16/5/2000   Inschrijving op agenda
16/5/2000   Uitgesteld
23/5/2000   Inschrijving op agenda
23/5/2000   Uitgesteld
4/7/2000   Inschrijving op agenda
4/7/2000   Gedachtewisseling
met mevrouw Monica Glineur van het kabinet van de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
In behandeling 8/2/2000, 15/2/2000, 22/2/2000, 3/5/2000, 4/7/2000

Kruispuntbank van de wetgeving