S. 6-254 Dossierfiche K. 54-1987

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap
Bert Anciaux    Alexander Miesen    Cécile Thibaut    Karl Vanlouwe    Peter Van Rompuy    Jean-Jacques De Gucht    François Desquesnes    Güler Turan   

onverenigbaarheid
bevoegdheid van het Parlement
regionaal parlement
Duitstalige Gemeenschap
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-254/1 6-254/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/12/2015
6-254/2 6-254/2 (PDF) Gemotiveerd advies van het Parlement van de Duitstalige gemeenschap 21/3/2016
6-254/3 6-254/3 (PDF) Amendementen 18/5/2016
6-254/4 6-254/4 (PDF) Gemotiveerd advies van het Parlement van de Duitstalige gemeenschap 30/5/2016
6-254/5 6-254/5 (PDF) Verslag namens de commissie 27/6/2016
6-254/6 6-254/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/6/2016
6-254/7 6-254/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 15/7/2016
K. 54-1987/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/7/2016
K. 54-1987/2 Verslag namens de commissie 2/12/2016
K. 54-1987/3 Tekst aangenomen door de commissie 2/12/2016
K. 54-1987/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 8/12/2016
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/12/2015   Indiening Doc. 6-254/1 6-254/1 (PDF)
11/12/2015   Inoverwegingneming
11/12/2015   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
8/2/2016   Externe adviesaanvraag: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
11/4/2016   Ontvangst extern advies: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Doc. 6-254/2 6-254/2 (PDF)
20/5/2016   Externe adviesaanvraag: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
6/6/2016   Ontvangst extern advies: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Doc. 6-254/4 6-254/4 (PDF)
15/7/2016   Inschrijving op agenda
15/7/2016   Algemene bespreking Hand. 6-21 Hand. 6-21 (PDF)
15/7/2016   Artikelsgewijze bespreking Hand. 6-21 Hand. 6-21 (PDF)
15/7/2016   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o1) Hand. 6-21 Hand. 6-21 (PDF)
Doc. 6-254/7 6-254/7 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
11/12/2015   Verzending naar commissie
20/5/2016   Inschrijving op agenda
20/5/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
20/5/2016   Inleidende uiteenzetting door Bert Anciaux
20/5/2016   Commissie wenst extern advies: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
3/6/2016   Inschrijving op agenda
3/6/2016   Niet behandeld
13/6/2016   Inschrijving op agenda
13/6/2016   Bespreking
13/6/2016   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
13/6/2016   Aanneming na amendering
27/6/2016   Inschrijving op agenda
27/6/2016   Lezing van het verslag
27/6/2016   Goedkeuring verslag
eenparig (11 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/7/2016   Overzending Doc. K. 54-1987/1
2/12/2016   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 54-1987/2
8/12/2016   Bespreking
Integraal verslag nr. 143, p. 46-48
8/12/2016   Stemming over het geheel: ne varietur (+131/-0/o2)
Integraal verslag nr. 143, p. 73-74
Doc. K. 54-1987/4
8/12/2016   Aanneming zonder amendering
8/12/2016   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/12/2016   Bekrachtiging en afkondiging
10/1/2017   Bekendmaking (1001)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 15/7/2016
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 20/5/2016, 13/6/2016, 27/6/2016
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/12/2016
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/12/2016 10/1/2017, blz 1001