Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6756

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 2 februari 2010

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen

beheer
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

2/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010)
9/3/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6766

Vraag nr. 4-6756 d.d. 2 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de samenstelling van de federale adviesorganen werd een wettelijk quotum opgelegd waardoor deze adviesorganen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht mogen bestaan. De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, legt een dergelijke verplichting op.

Wat de federale beheersorganen betreft, bestaat er geen dergelijke wettelijke verplichting, in tegenstelling tot het Vlaamse en Brusselse niveau waar zowel voor de adviesorganen als voor de beheersorganen een evenwicht tussen mannen en vrouwen wettelijk werd vastgelegd.

Desalniettemin, wil ik graag volgende vragen stellen:

1. Welke beheersorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2. Wat is anno 2010 de samenstelling van elk van die beheersorganen, rekening houdende met het evenwicht tussen vrouwen en mannen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

Antwoord ontvangen op 9 maart 2010 :

Er ressorteren twee beheersorganen onder mijn bevoegdheid:

    1. BIO , Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, werd opgericht door de wet van 3 november 2001 als een naamloze vennootschap. De helft van haar kapitaal is in handen van de Belgische Staat (vertegenwoordigd door de minister van Ontwikkelingssamenwerking), de andere helft is afkomstig van de Belgische Maatschappij voor internationale investering.

    2. 1.2 De Raad van Bestuur van BIO bestaat uit 14 leden. Tien van hen zijn benoemd door de Staat en vier door de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI).

De samenstelling van het bestuursorgaan van BIO is anno 2010:Aantal vrouwen

Aantal mannen

Totalen


Effectieve leden

2

12

14


waarvan een voorzitter en een ondervoorzitter

0

2


2.1 BTC, de Belgische Technische Coöperatie, is een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, opgericht bij de wet van 21 december 1998 .

    1. De samenstelling van de bestuursorganen van BTC is anno 2010:


Raad van bestuur

Aantal vrouwen

Aantal mannen

Totalen


leden

2

10

12


waarvan een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter

0

2Directiecomité

1

3

4 (op 5 voorziene functies)


waarvan voorzitter

0

1Totaal

3

13

16