S. 4-379 Dossierfiche                  

De problematiek van het eergerelateerd geweld in België
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

cultuur
misdaad tegen de personen
criminaliteit
acculturatie
doodslag
positie van de vrouw
integratie van migranten
gearrangeerd huwelijk
huiselijk geweld
misdaadbestrijding
rechten van de vrouw
migrantenkind
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
islam
geweld
gebruiken en tradities
migrant

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-379/1 4-379/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 25/6/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/2/2008   Indiening Doc. 4-379/1 4-379/1 (PDF)
13/2/2008   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
13/2/2008   Verzending naar commissie
13/2/2008   Inschrijving op agenda
13/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Isabelle Durant
13/2/2008   Hoorzitting met professor Marie-Claire Foblets, Instituut voor Vreemdelingenrecht en Rechtsantropologie, KULeuven
13/2/2008   Hoorzitting met mevrouw Fatoumata Sidibé, voorzitter van de vereniging "Ni putes, ni soumises Belgique"
13/2/2008   Hoorzitting met professor Michelle Waelput, psychopedagoog
13/2/2008   Gedachtewisseling
27/2/2008   Inschrijving op agenda
27/2/2008   Hoorzitting met de heer Paul Van Tighelt, adjunct-directeur van de Cel Beleidsvoorbereiding, adviseur Integrale Veiligheid, FOD Binnenlandse Zaken
27/2/2008   Hoorzitting met de heer Filip Jodts, afgevaardigde Beleidscel Justitie, mevrouw Annelies Deleu, DG Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden, en mevrouw Vicky De Souter, dienst Beginselen Strafrecht en Strafprocesrecht, FOD Justitie
27/2/2008   Hoorzitting met de heer Marc Van De Plas, diensthoofd DJP/"Agressie", Federale politie
27/2/2008   Hoorzitting met de heer Claude Fontaine, directeur DGJ/DJP, directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen personen, Federale politie
27/2/2008   Gedachtewisseling
19/3/2008   Inschrijving op agenda
19/3/2008   Bespreking
meet het oog op het uitbrengen van een advies
23/4/2008   Inschrijving op agenda
23/4/2008   Regeling der werkzaamheden
9/5/2008   Inschrijving op agenda
9/5/2008   Werkbezoek
aan het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG) in Den Haag
9/5/2008   Hoorzitting met de heer Wouter van der Kraan, materiedeskundige Unit PEP (Multi-Ethnisch Politiewerk), LEC EGG
9/5/2008   Hoorzitting met de heer Willem Timmer, hoofd Unit MEP/LEC EGG
9/5/2008   Hoorzitting met mevrouw Janine Janssen, hoofd onderzoek Unit MEP/LEC EGG
9/5/2008   Hoorzitting met de heer Léon Poffé, programmaleider Programmabureau Eergerelateerd Geweld
9/5/2008   Gedachtewisseling
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
11/6/2008   Inschrijving op agenda
11/6/2008   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
25/6/2008   Inschrijving op agenda
25/6/2008   Aanneming advies
het advies is aangenomen met 8 stemmen bij 1 onthouding
25/6/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 4-379/1 4-379/1 (PDF)
16/10/2008   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 13/2/2008, 27/2/2008, 19/3/2008, 23/4/2008, 9/5/2008, 21/5/2008, 11/6/2008, 25/6/2008