S. 5-1417 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het Centraal Strafregister, de uitwissing van veroordelingen en het herstel in eer en rechten
Sabine de Bethune    Christine Defraigne    Peter Van Rompuy    Martine Taelman    Francis Delpérée   

strafblad
pedofilie
gelijke behandeling
eerbiediging van het privé-leven
strafverjaring

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1417/1 5-1417/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/12/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/12/2011   Indiening Doc. 5-1417/1 5-1417/1 (PDF)
12/1/2012   Inoverwegingneming
12/1/2012   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
12/1/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd