S. 4-742 Dossierfiche                  

Algemene beleidsnota inzake gelijke kansen
Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen   Commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

regeringsbeleid
gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gelijkheid van beloning
racisme
xenofobie
werkgelegenheidsbevordering
werkloosheidsverzekering
arbeidsmarkt
banenaanbod
impactonderzoek
discriminatie op grond van geslacht
discriminatie op grond van een handicap
discriminatie op grond van nationaliteit
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
sociale zekerheid
huiselijk geweld
positie van de vrouw
armoede
politiek asiel
participatie van vrouwen
migrerende werknemer
bestrijding van discriminatie
integratie van migranten
moederschap
deeltijdarbeid
seksueel geweld
kinderoppas
EU-werkgelegenheidsbeleid
vaderschapsverlof
discriminatie op grond van leeftijd
officiŽle statistiek
vrouwenarbeid
ongehuwde ouder
eenoudergezin
loopbaanonderbreking
seksuele minderheid
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
migrerende vrouw
werkgelegenheidsbeleid
migratiebeleid
uitkering aan nabestaanden
laag loon
asielzoeker
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-742/1 4-742/1 (PDF) Verslag van de commissie en van het adviescomitť 14/5/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/5/2008   Indiening
14/5/2008   Verzending naar commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
14/5/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
14/5/2008   Verzending naar commissie
14/5/2008   Inschrijving op agenda
14/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Anne Delvaux
14/5/2008   Inleidende uiteenzetting door JoŽlle Milquet,
vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
14/5/2008   Gedachtewisseling
14/5/2008   Verslag Doc. 4-742/1 4-742/1 (PDF)
14/5/2008   Einde behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/5/2008   Verzending naar commissie
14/5/2008   Inschrijving op agenda
14/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Anne Delvaux
14/5/2008   Inleidende uiteenzetting door JoŽlle Milquet,
vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
14/5/2008   Gedachtewisseling
14/5/2008   Verslag Doc. 4-742/1 4-742/1 (PDF)
14/5/2008   Einde behandeling
14/5/2008   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
Behandeling beŽindigd 14/5/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/5/2008