S. 5-61 Dossierfiche K. 53-1487

Wetsontwerp tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen
Dominique Tilmans    Dirk Claes    Marleen Temmerman    Nele Lijnen    Cécile Thibaut    André du Bus de Warnaffe    Freya Piryns    Jacques Brotchi    Sabine de Bethune   

plastische chirurgie
misleidende reclame
strafsanctie
reclame
dokter
tandarts
patiëntveiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-61/1 5-61/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/9/2010
5-61/2 5-61/2 (PDF) Amendementen 29/3/2011
5-61/3 5-61/3 (PDF) Amendementen 3/5/2011
5-61/4 5-61/4 (PDF) Verslag namens de commissie 3/5/2011
5-61/5 5-61/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/5/2011
5-61/6 5-61/6 (PDF) Amendementen ingediend na de terugzending door de plenaire vergadering 17/5/2011
5-61/7 5-61/7 (PDF) Aanvullend verslag namens de commissie 17/5/2011
5-61/8 5-61/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 17/5/2011
5-61/9 5-61/9 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 19/5/2011
K. 53-1487/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/5/2011
K. 53-1487/2 Verslag namens de commissie 16/6/2011
K. 53-1487/3 Tekst verbeterd door de commissie 16/6/2011
K. 53-1487/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/6/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/9/2010   Indiening Doc. 5-61/1 5-61/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
5/5/2011   Inschrijving op agenda
12/5/2011   Algemene bespreking Hand. 5-22 Hand. 5-22 (PDF)
12/5/2011   Terugzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/5/2011   Inschrijving op agenda
19/5/2011   Algemene bespreking Hand. 5-23 Hand. 5-23 (PDF)
19/5/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-23 Hand. 5-23 (PDF)
19/5/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 5-23 Hand. 5-23 (PDF)
Doc. 5-61/9 5-61/9 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
14/10/2010   Inschrijving op agenda
14/10/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen, Cécile Thibaut
16/10/2010   Inschrijving op agenda
16/10/2010   Hoorzitting met mevrouw Ilse Weeghmans, coördinator van het Vlaams Patiëntenplatform vzw
16/10/2010   Hoorzitting met professor Monique De Rood, voorzitter van de Commission médicale du Brabant d'expression française
16/10/2010   Hoorzitting met de dames Kristel De Gauquier en Imgard Vinck, vertegenwoordigers van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
16/10/2010   Hoorzitting met mevrouw Yolande Husden, Socialistische Mutualiteiten
16/10/2010   Hoorzitting met dr. Bernard Debbaut, adviserend geneesheer, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
16/10/2010   Hoorzitting met professor Stan Monstrey, medisch diensthoofd van het Brandwondencentrum van het UZ Gent
16/10/2010   Hoorzitting met dr. Jean Hébrant, voorzitter van de Belgische Vereniging voor Esthetische Geneeskunde
16/10/2010   Hoorzitting met dr. Béatrice De Donder, dermatoloog
8/2/2011   Inschrijving op agenda
8/2/2011   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie.
29/3/2011   Inschrijving op agenda
29/3/2011   Bespreking
26/4/2011   Inschrijving op agenda
26/4/2011   Bespreking
3/5/2011   Inschrijving op agenda
3/5/2011   Bespreking
3/5/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+16/-0/o0)
3/5/2011   Aanneming na amendering
3/5/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-61/4 5-61/4 (PDF)
3/5/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-61/5 5-61/5 (PDF)
12/5/2011   Terugzending naar commissie
17/5/2011   Inschrijving op agenda
17/5/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen, Cécile Thibaut
17/5/2011   Bespreking
17/5/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+14/-0/o0)
17/5/2011   Aanneming na amendering
17/5/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-61/7 5-61/7 (PDF)
17/5/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-61/8 5-61/8 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/5/2011   Overzending Doc. K. 53-1487/1
16/6/2011   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-1487/2
23/6/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 41, p. 77-82
23/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 41, p. 88-89
Doc. K. 53-1487/4
23/6/2011   Aanneming zonder amendering
23/6/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/7/2011   Bekrachtiging en afkondiging
5/8/2011   Bekendmaking (44538-44539)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 12/5/2011, 19/5/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 14/10/2010, 16/10/2010, 8/2/2011, 29/3/2011, 26/4/2011, 3/5/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 17/5/2011
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/6/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 20/5/2011 60 18/7/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/7/2011 5/8/2011, blz 44538-44539