S. 4-678 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter bestrijding van de vermeende eerwraak in BelgiŽ
Olga Zrihen    Anne-Marie Lizin    Sfia Bouarfa    Christiane Vienne    Philippe Mahoux    JoŽlle Kapompolť    Christophe Collignon   

rechten van de vrouw
gelijke behandeling van man en vrouw
huiselijk geweld
misdaad tegen de personen
VN-conventie
motie van het Parlement
rechten van de mens
slachtoffer
bewustmaking van de burgers
politie
officiŽle statistiek
gearrangeerd huwelijk
gendermainstreaming
gebruiken en tradities

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-678/1 4-678/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/4/2008
4-678/2 4-678/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 25/6/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/4/2008   Indiening Doc. 4-678/1 4-678/1 (PDF)
10/4/2008   Inoverwegingneming
10/4/2008   Verzending naar commissie: Justitie
21/5/2008   Verzending naar commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
  Commissie: Justitie
10/4/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
  Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
21/5/2008   Verzending naar commissie
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Inleidende uiteenzetting door Olga Zrihen,
indiener van het voorstel van resolutie
21/5/2008   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
11/6/2008   Inschrijving op agenda
11/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Isabelle Durant
11/6/2008   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
25/6/2008   Inschrijving op agenda
25/6/2008   Aanneming advies
het advies is aangenomen met 8 stemmen bij 1 onthouding
25/6/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 4-678/2 4-678/2 (PDF)
25/6/2008   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
Behandeling beŽindigd 21/5/2008, 11/6/2008, 25/6/2008