Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3819

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 2 september 2009

aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen

Illegalen tegengehouden aan de grens - Gesloten centra - Aanwezigheid van kinderen

buitenlandse staatsburger
illegale migratie
minderjarigheid
kind
sociale voorzieningen
verwijdering
remigratie

Chronologie

2/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009)
30/10/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1028

Vraag nr. 4-3819 d.d. 2 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik heb mij steeds verzet tegen de aanwezigheid van kinderen in gesloten centra. Het verblijf in een dergelijk gesloten centrum betekent voor deze minderjarigen immers vaak een traumatische ervaring aangezien de gesloten centra in ons land in de meeste gevallen niet aangepast zijn aan de noden van de kinderen. Bovendien kan dit ook niet om principiŽle redenen.

De geachte minister geeft te kennen dat ze in principe ook tegen de aanwezigheid van minderjarigen in gesloten centra gekant is. Daarom startte ze in oktober 2008 met een proefproject om illegale gezinnen met kinderen die wachten op hun uitwijzing, in een woning op te vangen. Dit is zeker een stap in de goede richting, maar het betekent jammer genoeg niet het einde van minderjarigen in gesloten centra. Gezinnen met kinderen zonder papieren die aan de grens worden tegengehouden, de zogenaamde " grensgevallen ", komen immers nog steeds in een gesloten centrum terecht.

Naar mijn mening zouden ook deze kinderen niet in een gesloten centrum terecht moeten komen. Voor hen betekent dit immers een even traumatische ervaring als voor alle andere minderjarigen, ook al is de gemiddelde duur van het verblijf niet lang.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1) Kan de geachte minister mij het aantal kinderen meedelen dat zich op dit ogenblik in een gesloten centrum bevindt? In welke gesloten centra bevinden zij zich?

2) Hoeveel kinderen bevonden zich tot nu toe in 2009 in een gesloten centrum? Kan zij de aantallen per gesloten centrum geven?

3) Wat is sinds januari 2009 voor minderjarigen de gemiddelde duur van een verblijf in een gesloten centrum?

4) Zijn alle aanwezige minderjarigen in de gesloten centra " grensgevallen " of zijn er ook kinderen bij die op het grondgebied zijn opgepakt?

Antwoord ontvangen op 30 oktober 2009 :

1) Op 14 september 2009 bevond zich geen enkele minderjarige in de gesloten centra op het grondgebied.

2) Van 1 januari 2009 tot 14 september 2009 zijn er 19 « grens » gezinnen, waaronder 26 minderjarigen, aanwezig geweest in de gesloten centra INAD – TC127 – RC127bis :

- 10 gezinnen met 13 minderjarigen vastgehouden in het INAD-centrum ;

- 1 gezin met 1 minderjarige vastgehouden in het Transitcentrum 127 ;

- 1 gezin met 1 minderjarige vastgehouden in het Repatriëringscentrum 127bis (rechtstreeks van de luchthaven naar dit centrum overgebracht omdat de vrouw zwanger was) ;

- 7 gezinnen met 11 minderjarigen werden van het Transitcentrum 127 naar het Repatriëringscentrum 127bis overgebracht omdat dit laatste centrum aan het gezin bezoekrecht toekent en meer intimiteit biedt wat de kamers betreft.

3) De gemiddelde verblijfsduur in het INAD-centrum is 1,6 dagen.

De gemiddelde verblijfsduur in de centra TC127 – RC127bis is 29,8 dagen.

4) Wat betreft de opsluiting van gezinnen met minderjarigen in de gesloten centra “buiten het grondgebied”, worden op mijn verzoek momenteel alternatieven bestudeerd. Ik zal niet nalaten het Parlement hierover in te lichten, met name in het kader van het debat over het verslag van de federale ombudsmannen betreffende de gesloten centra, dat plaatsvindt op 21/10/2009